Urzędnicy ponad normę

PUP

Ponad 50 tysięcy złotych otrzyma Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy na nagrody specjalne dla pracowników. Jak się okazuje wykonywali swoje obowiązki ponad normę i uzyskali wzrost wskaźników efektywności w zakresie aktywizacji zawodowej.

PUP

W związku z tym o kwotę 59,5 tys. zł musiał zmienić się budżet powiatu świdnickiego. Nie oznacza to jednak, że powiat, pod który podlega urząd, poniesie z tego tytułu jakiekolwiek dodatkowe wydatki. Takie wątpliwości pojawiły się podczas sesji obrad Rady Powiatu. Szybko zostało wyjaśnione, że pieniądze pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ok. 50 tys. zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia, natomiast ok. 8 na ubezpieczenia społeczne. Jak czytamy w uzasadnieniu o finansowej nagrodzie – została ona przyznana, gdyż wzrost aktywizacji zawodowej w 2014 roku nastąpił z 81 na 88,9 proc. Ponadto PUP Świdnica znalazł się na drugim miejscu w województwie, jeżeli chodzi o utrzymanie niskiego wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. Dodatkowo w jednostce nastąpił wzrost liczby zatrudnienia osób zajmujących się bezpośrednio obsługą klienta z 34,9 proc. w 2013 r. do 43,96 w roku 2014. Jak podkreślono w uzasadnieniu o przyznaniu dodatkowych nagród finansowych zdecydował również fakt, że świdnicki pośredniak realizował z wysoką efektywnością projekty systemowe i projekty konkursowe służące aktywizacji osób bezrobotnych.

Praca ponad normę świdnickich urzędników została potwierdzona w kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu.

59, 5 tys. zł przyznane zostanie pracownikom w 2016 roku.

mm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *