Unikalne zabytki przekazane

Zabytkowy pałasz pruskiego oficera artylerii, pocisk ołowiany systemu Dreyse oraz naczynie cynowe w formie amforki odnalezione na terenie Świebodzic zostały oficjalnie przekazane do Żarowskiej Izby Historycznej.

Eksponaty zostały przekazane na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. – To bardzo cenny zbiór, który dla nas ma wartość historyczną i naukową. Odnaleziony został kawałek historii armii pruskiej na naszych ziemiach – mówił Marek Kowalski starszy inspektor ds. zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Znalezisko, które na ręce burmistrza Leszka Michalaka i Bogdana Muchy specjalisty ds. zbiorów muzealnych przekazali burmistrz Świebodzic Paweł Ozga oraz zastępca burmistrza miasta Świebodzice Tobiasz Wysoczański będą przechowywane w Żarowskiej Izbie Historycznej do czasu utworzenia w Świebodzicach Izby Regionalnej. – Żarowska Izba Historyczna to najbliżej zlokalizowana Izba na sąsiednim terenie. Oddaliśmy dziś w ręce burmistrza Żarowa cenne znalezisko i jestem pewny, że jest to właściwe miejsce na przechowanie tych unikatowych zabytków. Izba Historyczna w Żarowie to piękny obiekt, mam nadzieję, że w Świebodzicach również niebawem powstanie takie miejsce – mówił Paweł Ozga burmistrz Świebodzic. Po konserwacji, odnalezione zabytki będą przechowywane i prezentowane w Żarowskiej Izbie Historycznej do czasu utworzenia w Świebodzicach Izby Regionalnej i przekazania w depozyt powrotny tych przedmiotów. – Mieszkaniec Świebodzic Pan Tomasz Wierzbicki w trakcie pieszej wycieczki z rodziną na początku lipca 2020 r. znalazł przypadkowo przedmiot o cechach zabytku (szablę). Po uzyskaniu, od redaktora Gazety Świebodzickiej, informacji o konieczności zgłoszenia znalezionego przedmiotu, przekazał znalezisko burmistrzowi Świebodzic. Urząd Miasta Świebodzic poinformował z kolei wałbrzyską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o tym zgłoszeniu. Oględziny przedmiotu i kwerenda potwierdziły, że odnaleziony przedmiot jest zabytkiem, a okoliczności pozyskania kwalifikują go jako zabytek archeologiczny. Kwerenda źródłowa wykazała, że jest to relikt pałasza oficera pruskiej artylerii model M1848. Po uzyskaniu zgody właściciela terenu dokonano w dniu 22 lipca weryfikacji miejsca odnalezienia zabytku. Weryfikacji tej dokonano przy użyciu detektora metalu. W miejscu wskazanym jako znalezisko pozyskano jeszcze dwa przedmioty, a mianowicie: pocisk ołowiany naboju karabinu Dreyse M1849 oraz cynowe naczynie w formie amforki. Oba przedmioty pozyskane w miejscu znalezienia reliktu pałasza uznano chronologicznie jako pochodzące z ok. połowy XIX wieku – wyjaśniał Bogdan Mucha specjalista ds. zbiorów muzealnych.

(źródło: UM Żarów)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *