Tylko legalny handel

Można już składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami.

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 29 października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 11 października br. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia  handlu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: w przypadku osób fizycznych i prawnych – aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, w przypadku producentów kwiatów – decyzję o wymiarze podatku rolnego oraz dowód jego opłaty i oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *