Twój głos się liczy!

Tydzień temu zapytaliśmy Państwa, czy weźmiecie udział w niedzielnych wyborach. Gdyby frekwencja z naszej ankiety przełożyła się na głosowanie, byłyby to rekordowe wybory. Z Waszych głosów wynika bowiem, że ponad 86% z Was odda swój głos na wybranego kandydata. Jak będzie w rzeczywistości?

O urząd Prezydenta RP powalczy 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak – Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek. Publikowane przez media sondaże wskazują, że żaden z nich nie wygra w pierwszej turze. Największym poparciem cieszy się Andrzej Duda. Na kandydata PiS chce głosować 40,82 proc. Polaków, a 30,28 proc. na Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO (sondaż pracowni Polister, przeprowadzony dla „Super Expresu”). I to właśnie oni najprawdopodobniej zmierzą się w II turze, która odbędzie się po dwóch tygodniach, czyli 12 lipca. Tam – wg sondaży – szansę na zwycięstwo ma już każdy z nich, a o wyniku mogą zdecydować „pojedyncze” głosy.

W  dniu 15 czerwca publikowane zostało Zarządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. Co się zmieni? Środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, przyłbice, wietrzenie co godzinę lokali wyborczych przez 10 min. Tak w dużym skrócie obwodowe komisje wyborcze przygotowują się do wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się:

1) w zakresie higieny rąk w:

a) jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz

b) płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję;

2) w zakresie ochrony ust i nosa w:

a) maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, oraz

b) przyłbice.

2. Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

3. W lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą środki ochrony osobistej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można stosować zamiennie.

§ 2. W lokalu wyborczym:

1) przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących czynności, o których mowa w pkt 5;

2) zapewnia się:

a) wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu:

– przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,

– co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej, Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1046

b) organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu,

c) korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;

3) jest zalecana stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *