Trwa przebudowa Polnej Drogi

W pierwszej kolejności zmodernizowany zostanie parking przed bosmanatem. Po jego oddaniu ilość miejsc do parkowania wzrośnie do 148. Zabezpieczone będą również miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Trwa przebudowa ulicy Polna Droga w Świdnicy. Obecnie prace trwają na parkingu. Wymieniana jest również sieć uzbrojenia podziemnego. Istniejący kolektor deszczowy, będący w złym stanie, zostanie zlikwidowany i zastąpiony nowym. Dokumentacja projektowa zakłada także wybudowanie kanału technologicznego, dzięki któremu będzie mógł być uruchomiony monitoring obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań wysokie doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlające drogę rowerową i bulwar. Zieleń wysoka odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego ma zostać poszerzony do 4 m i będzie dostępny tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki postawione zostaną nowe ławki i kosze na śmieci.

Jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej wydzielona ma być dwukierunkowa droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać mają dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. Mają również zostać wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni będą stanowić element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze głównej będą posiadały dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność pieszego.

Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstać mają nowe chodniki prowadzące do strefy sportowej, w planach jest również przebudowa schodów. Parking przed bosmanatem zostanie powiększony – powstanie 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych. Posadzone będą drzewa i krzewy ozdobne. Wykonawcą prac jest firma HYPMAR Hypta Mariusz z Modlęcina. Ich koszt to 8 640 000 zł. Remont obejmie odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską do wiaduktu kolejowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *