Trwa nabór pracowników do żłobka gminnego

Gminny Zespół Oświaty rekrutuje na stanowiska pracy w nowo utworzonym Żłobku Gminnym w Pszennie. Obecnie poszukiwane są osoby na stanowiska: opiekun dziecięcy, woźny oddziałowy,     kucharka i pomoc kuchenna, intendent oraz pielęgniarka/położna.

Planowane zatrudnienie osób, których oferty zostaną pozytywnie ocenione oraz uzyskają najwyższe liczby punktów podczas rozmów kwalifikacyjnych, nastąpi w listopadzie lub grudniu w zależności od terminu oddania obiektu do użytkowania. Oferty należy składać od 25 czerwca do 16 lipca br. w Gminnym Zespole Oświaty przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniach.

Przypomnijmy: Prace związane z budową żłobka o powierzchni 811m² mają się zakończyć w drugiej połowie tego roku. Budowa drugiego skrzydła (przedszkola)o powierzchni 737 m² planowana jest do końca maja 2022 roku. W nowopowstałej placówce będą się mieścić trzy oddziały żłobkowe, liczące po 24 dzieci. W przedszkolu natomiast, znajdzie się miejsce dla dwóch oddziałów liczących po 25 dzieci. Dodatkowo przy nowym obiekcie powstanie plac zabaw, ustawione zostaną elementy małej architektury, wybudowany zostanie parking na 44 samochody, a także nasadzona zostanie zieleń. Na budowę nowej placówki w latach 2020-2022 przewidziano w budżecie gminy Świdnica kwotę 11,7 mln złotych, w tym dofinansowanie z następujących programów: Żłobek gminny –  3 168 000,00 zł w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 i 1 302 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a  Przedszkole w kwocie 1 163 757,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *