Teraz już „zaboli”

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy drogowe i wysokości mandatów karnych – warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Pierwszy dzień roku 2022 był kolejną ważną datą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się po polskich drogach. W tym dniu zaczęły bowiem obowiązywać nowe przepisy wprowadzone za sprawą nowelizacji kilku aktów prawnych, między innymi ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń. Wraz z nowym rokiem zmianie uległo również Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, między innymi Dolnego Śląska, podwyższone zostały kwoty grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za popełnienie poszczególnych wykroczeń drogowych. Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które od dłuższego czasu stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych i to zazwyczaj tych tragicznych w skutkach. To przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej prędkości, naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych. Wyższe kary czekają również osoby, które zdecydują się kierować pojazdem pod wpływem alkoholu bądź podobnie działającego środka.

Chcąc zobrazować skalę zmian, warto posłużyć się kilkoma przykładami. Jeżeli przekroczymy dopuszczalny limit prędkości o 30 km/h, minimalna kwota mandatu wyniesie 800 zł. Natomiast w sytuacji przekroczenia prędkości aż o 71km/h musimy liczyć się z mandatem karnym w wysokości 2500 zł. Za niezwykle niebezpieczne wykroczenia w postaci objeżdżania opuszczonych zapór, wjeżdżania na przejazd, gdy zapory już się opuszczają, niestosowania się do sygnałów świetlnych czy wjeżdżania na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, grozi mandat nie mniejszy niż 2 000 złotych. Z kolei wykonanie manewru wyprzedzania niezgodnie z obowiązującymi przepisami może kosztować kierowcę minimum 1 000 zł.

Pamiętajmy, że od momentu wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie jest weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drogach naszego województwa. Nieznajomość przepisów nie będzie miała wpływu na sposób ich egzekwowania przez funkcjonariuszy, dlatego warto jak najszybciej skrupulatnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami. W tym celu dołączamy poniżej informacje zarówno o wprowadzonych zmianach w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak również aktualny taryfikator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *