Tajemnice Herbu Świebodzic

W Miejskim Domu Kultury (MDK) odbył się wykład pn. Tajemnice Herbu Świebodzic, który prowadził dr Janusz Kujat, świebodzicki historyk i pasjonat dawnych dziejów miasta, a także zaangażowany badacz i popularyzator historii Śląska. Prezes Stowarzyszenia Promocji Sztuki i Rzemiosła „Targira”. Pomysłodawca utworzenia Izby Regionalnej w Świebodzicach. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański i dyrektor MDK Katarzyna Woźniak.

Dr Janusz Kujat opracował pod względem heraldyki oraz zaprojektował herb i flagę miejską Świebodzic, które następnie zatwierdzone zostały przez Komisję Heraldyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Radę Miejską w Świebodzicach. W herbie nie został zmieniony żaden z istniejących dotychczas elementów. Zmodyfikowano go i dostosowano do wymogów sztuki heraldycznej oraz przesłanek historycznych. Flaga została zaprojektowana jako nowy element, w której znalazł się herb. Dr Janusz Kujat opowiadał  m.in. o tym, jak herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Jakie są ich polskie cechy i reguły heraldyczne, pod wieloma względami różniące się od heraldyki innych państw europejskich. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że początkowo wizerunek herbu umieszczano na pieczęciach miejskich bez tarcz herbowych. Stopniowo niektóre z nich stawały się prawdziwymi, w pełni ukształtowanymi herbami. Ciekawostką była właśnie taka pieczęć Henryka z Cierni (1387-1395), zaprezentowana na spotkaniu. Widnieje na niej hełm rycerski pokazany na wprost zwieńczony klejnotem w postaci dwóch bawolich rogów. Po bokach dwie gwiazdki sześciopromienne jedna nad drugą oraz otok z napisem: S Heynrici von der Cirle.  Na spotkaniu słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, na które dr Janusz Kujat ciekawie i wyczerpująco odpowiadał. Na zakończenie spotkania, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak podziękowała za ciekawy wykład i wręczyła historykowi upominek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *