Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich