Szukamy najliczniej zaszczepionej wielopokoleniowej rodziny w gminie świdnica

Jesteś mieszkańcem gminy Świdnica i zaszczepiłeś się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson, lub dwoma dawkami w przypadku szczepionek Comirnaty, Moderna i Astra Zeneca. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONĄ WIELOPOKOLENIOWĄ RODZINĘ W GMINIE ŚWIDNICA.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie? W konkursie mogą brać udział wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy Świdnica. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania na adres e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl

W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową nie będą honorowane. Do formularza zgłoszeniowego uczestnik konkursu nie dołącza żadnych dokumentów potwierdzających zaszczepienie przeciw COVID-19. Dokument ten będzie wymagany do okazania w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. podczas Dożynek Gminnych w Jagodniku, w biurze Organizatora. Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie, o którym mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie. W konkursie Organizator premiować będzie te rodziny, które wykażą się największą liczbą zaszczepionych osób w rodzinie i  zameldowanych w gminie Świdnica oraz mieszkające pod jednym adresem w danej miejscowości;  np. babcia, dziadek, córka, syn, synowa, zięć, dzieci, wnuki. Im liczniejsza będzie wielopokoleniowa rodzina, tym większa szansa na wygranie cennych nagród.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Do 27 sierpnia Organizator wytypuje 3 rodziny nominowane do tytułu NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONEJ WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY W GMINIE ŚWIDNICA i poinformuje o tym fakcie telefonicznie. Wytypowane rodziny (m.in. 2 osoby) powinny zgłosić się w dniu 29 sierpnia do Biura Organizatora w godz. 17.30-18.00 i okazać potwierdzenia szczepień wszystkich osób zgłoszonych w konkursie. Brak zgłoszenia się do biura Organizatora i okazania potwierdzenia zaszczepienia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w konkursie. Potwierdzeniem szczepienia może być paszport COVID-owy w formie elektronicznej lub papierowej, albo inny dokument potwierdzający zaszczepienie. Brak potwierdzenia szczepienia automatycznie anuluję tę osobę z konkursu. Dla zwycięskiej rodziny przewidziane są nagrody rzeczowe,  kolejne dwa miejsca zostaną uhonorowane wyróżnieniami. Konkurs trwa od 10.08.2021r. do 25.08.2021r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na www.gmina.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *