Szeroka współpraca kluczowa dla ratowania Odry

Samorząd Województwa Dolnośląskiego razem z regionami nadodrzańskimi, naukowcami, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz organizacjami pozarządowymi stworzy system monitorujący stan wody w Odrze oraz plan przywrócenia ekosystemu w rzece. 

Marszałek Cezary Przybylski oraz Krzysztof Maj z zarządu województwa przedstawili dotychczasowe działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego i założenia szeroko podejmowanej współpracy na rzecz ratowania Odry oraz odbudowania jej ekosystemu.

– Ratowanie Odry musi odbywać się z udziałem samorządów oraz we współpracy z ekspertami akademickimi i Polskim Związkiem Wędkarskim. Działania te należy prowadzić łącznie z weryfikacją stanu ekosystemu Odry oraz rozpoczęciem tworzenia długoterminowego programu jego odbudowania – zaznacza Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki bardzo dobrej współpracy Samorządu Województwa i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołany zostanie zespół badawczy z udziałem dolnośląskich naukowców. Zajmie się on identyfikacją przyczyn zanieczyszczenia rzeki, monitoringiem stanu jej wód oraz koordynacją działań w celu odbudowy biosystemu.

– W przestrzeni publicznej jest za dużo spekulacji na temat skażenia Odry. Uważam, że trzeba postępować zgodnie z tym, co mówi nauka. Dziś musimy zrobić kompleksowe badanie stanu rzeki i podejmować mądre decyzje na przyszłość. Chętnie wesprzemy w tym jednostki rządowe. Proszę traktować nasze stanowisko jako element wsparcia, a nie działanie w zamian za inne instytucje – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje wiele działań, by poprawić stan Odry i zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości

4 regiony mówią jednym głosem

Porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego i kompleksowego Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry podpisali w Cigacicach nad Odrą w Województwie Lubuskim przedstawiciele regionów Nadodrzańskich – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz w imieniu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda Członek Zarządu Województwa.

Powołany zostanie wspólny, ponadregionalny zespół ekspercki, który utworzy jeden program ratunkowy dla Odry. Jego celem będzie m.in. diagnoza ekosystemów i wyznaczanie kierunków działania w zakresie poprawy stanu środowiska w Odrze, monitoring stanu sytuacji ekologicznej (w tym jakość wody), wsparcie przy szacowaniu szkód; zabezpieczenie środków finansowych na 2023 rok w budżetach województw (oraz podjęcie starań o środki z funduszy zewnętrznych) na walkę ze skutkami katastrofy ekologicznej i odbudowę ekosystemu Odry.

Cztery regiony nadodrzańskie podpisały porozumienie w sprawie odbudowy ekosystemu rzeki

Wszyscy łączą siły dla Odry

Kluczowa w odradzaniu się ekosystemu Odry i jej zarybieniu będzie rola Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu Wrocław oraz Okręgu Legnica. To wędkarze z PZW jako pierwsi zaalarmowali służby państwowe o zanieczyszczeniu Odry i nadal monitorują jej stan jako społeczna Straż Rybacka. Z wielkim zaangażowaniem, razem m.in. z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, włączyli się w oczyszczanie dolnośląskiego odcinka Odry. Polski Związek Wędkarski otrzyma wsparcie samorządu województwa, również poprzez zaopatrzenie w sprzęt. Dofinansowanie w wysokości 1 mln zł zostanie natomiast przekazane Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Ważną rolę w długofalowych działaniach związanych z ochroną środowiska Odry odgrywać będą także organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja OnWater, która zajmuje się tematyką ekologii i ochrony środowiska naturalnego rzek i innych akwenów. 

– Zmieniamy program nauczania Odra Centrum. Opowiemy, dlaczego nasza rzeka teraz tak wygląda oraz co możemy zrobić w przyszłości, aby poprawić jej stan. Ekosystem Odry jest niezwykle ważny dla całego Dolnego Śląska i jego mieszkańców. Zależy nam na tym, aby młode pokolenie poznało dobre praktyki i zachowania związane z dbaniem o wodę, abyśmy za kilkadziesiąt lat nadal byli w stanie nad Odrą funkcjonować – mówi Kamil Zaremba z Fundacji OnWater.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego pozostaje także w gotowości, aby wesprzeć administrację państwową w działaniach mających na celu przywrócenie ekosystemu Odry oraz jej dorzecza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *