Święta naszego odkupienia

Zgodnie z tradycją biskup świdnicki Ignacy Dec zgodził się porozmawiać z nami o znaczeniu świąt wielkanocnych. W tegorocznym wywiadzie opowiada, jak ważne jest przeżywanie Triduum Paschalnego i że najlepiej robić to w swojej parafii. Parafia jest bowiem rodziną rodzin, czyli po prostu naszą poszerzoną rodziną – uważa biskup świdnicki Ignacy Dec.

Beata Figurna-Garbiec: W tym tygodniu katolicy obchodzą święta wielkanocne. Mówi się, że Wielkanoc to największe święto w Kościele Katolickim. Dlaczego?

Biskup Ignacy Dec: W święta wielkanocne pochylamy się nad dziełem odkupienia świata i człowieka, które dokonało się poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta te nazywane są także świętami paschalnymi. Hebrajskie słowo „pascha” oznacza „przejście”. W czasach Jezusa Żydzi obchodzili Paschę na pamiątkę swego cudownego wyjścia z niewoli egipskiej. W czasie tego wyjścia miało miejsce cudowne „przejście” przez Morze Czerwone. Chrześcijańska pascha oznacza przejście Jezusa z życia ziemskiego przez śmierć na krzyżu do życia uwielbionego w zmartwychwstaniu. Pascha Jezusa zapowiada nasze przejście z życia ziemskiego do życia wiecznego, do życia w przyszłym zmartwychwstaniu. Z tego tytułu święta te nabrały tak ważnego znaczenia w życiu Kościoła. Kreślą nam nadzieję na szczęśliwą ostateczną przyszłość, przebywania na zawsze z Bogiem.

Przed nami Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Jakie jest znaczenie Triduum Paschalnego. Co oznacza każdy dzień. Czy jest to również okazja do przemyśleń nad swoim życiem?

Święta wielkanocne zaczynają się w Wielki Czwartek wieczorem od Mszy Wieczerzy Pańskiej a kończą się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania. Te trzy dni noszą nazwę „Triduum Paschalnego” i stanowią jakby jeden wielki dzień. W Wielki Czwartek pochylamy się nad tajemnicą ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa – podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy także Chrystus ogłosił nowe przykazanie, przykazanie miłości. Po liturgii Mszy św. Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, do tzw. Ciemnicy. Wierni czuwają wtedy przy Chrystusie, który modli się w Ogrodzie Oliwnym, jest pojmany i poprowadzony na sąd. Wielki Piątek jest dniem poświęconym rozważaniu męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Najpierw rozważamy przesłuchanie przed Najwyższą Radą Żydowską, Sanhedrynem, następnie przed namiestnikiem rzymskim – Piłatem. Rozważamy drogę krzyżową Chrystusa, ukrzyżowanie, wyszydzanie i konanie na krzyżu oraz złożenie do grobu. Święta liturgia męki i śmierci Pana Jezusa powinna się rozpocząć w Wielki Piątek w godzinach popołudniowych.

W Wielka Sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie Pana Jezusa. W godzinach wieczornych, najwcześniej po zachodzie słońca, sprawowana jest liturgia Wigilii Paschalnej, kiedy to wspominamy i wychwalamy ową noc, podczas której Jezus zmartwychwstał. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia Wigilii Paschalnej powinna się kończyć nocną procesją rezurekcyjną. Procesję ową można odprawić także w Niedzielę Zmartwychwstania, wczesnym rankiem. W naszej diecezji księża mogą wybierać jedną z tych możliwości. Podczas liturgii Triduum Paschalnego jest wiele okazji do refleksji nad własnym życiem. Wszystko, co działo się z Jezusem podczas jego przejścia z życia ziemskiego do życia w zmartwychwstaniu, działo się ze względu na nas i ma ścisłe odniesienie do naszego życia.

Najpierw mamy mękę, śmierć, a później zwycięstwo – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jak należy się do tego świętowania przygotować, jak je dobrze przeżywać?

Do przeżycia liturgii Triduum Paschalnego przygotowujemy się od Środy Popielcowej, cały Wielki Post. W tym przygotowaniu ważny jest nasz udział w piątkowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej i w niedzielnych Gorzkich Żalach, a także udział w rekolekcjach wielkopostnych. To przysposabia nas do głębszego przeżywania Triduum Paschalnego. Najlepszy sposób przeżywania Triduum Paschalnego sprowadza się do udziału w codziennej liturgii tych świętych Dni. Zatem najważniejsze przedświąteczne prace winniśmy tak zaplanować i wykonać, by w każdym dniu Triduum Paschalnego znalazł się czas na udział w liturgii Kościoła.

Z danych statystycznych wiemy, że największa frekwencja jest zawsze podczas święcenia pokarmów, a coraz mniej wiernych uczestniczy w Triduum Paschalnym. Z czego to może wynikać i jak to zmienić? Czy święta wielkanocne mogą być czasem nowego otwarcia i dać ożywienie ducha?

Frekwencję na poświęceniach pokarmów powiększają ci, którzy w Wielkim Poście zwykle nie przygotowują się do świąt wielkanocnych, których nie widać na niedzielnych Mszach świętych, na wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych, na rekolekcjach. Poświęcenie pokarmów z punktu widzenia właściwego sposobu przeżywania świąt jest obrzędem dodatkowym i wcale nie najważniejszym. Gdyby tak było, to obrzęd ten byłby praktykowany w całym Kościele, a jest tylko znany w Kościele polskim. Nasi księża starają się to tłumaczyć wiernym podczas poświęcania pokarmów. Wydaje się, że wymaga to dłuższej pracy duszpasterskiej, by wiernych należycie usposobić do przesunięcia akcentów w przygotowaniu się i w przeżywaniu tych świąt. Ważną rzeczą jest to, abyśmy potrafili odróżniać to, co istotne od tego, co drugorzędne. To, co istotne i dobrze przeżyte, może przyczynić się do pełniejszego życia wedle wartości duchowych, a te ostatecznie są źródłem naszego szczęścia już tu na ziemi.

Jak święta Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone są w diecezji świdnickiej? W jakich uroczystościach warto wziąć udział?

Każda parafia w naszej diecezji przygotowuje wiernych do obchodu świąt wielkanocnych i w każdej parafii sprawowana jest liturgia Triduum Paschalnego. Świdniczan i wiernych z okolicznych miejscowości zachęcam do uczestniczenia w liturgii Wielkiego Tygodnia sprawowanej w katedrze świdnickiej. Liturgii katedralnej przewodniczy zwykle biskup. W liturgii tej uczestniczą klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne oraz duża rzesza wiernych świeckich. Najlepiej jest jednak przeżywać Święta w parafii swego zamieszkania. Parafia jest bowiem rodziną rodzin, czyli po prostu naszą poszerzoną rodziną.

Prosiłabym również o błogosławieństwo i życzenia na te święta dla czytelników zarówno „Wiadomości Świdnickich”, „Tygodnika Dzierżoniowskiego” jak i „Tygodnika Wałbrzyskiego”.

Wszystkim Czytelnikom „Wiadomości Świdnickich”, „Tygodnika Dzierżoniowskiego” jak i „Tygodnika Wałbrzyskiego” winszuję otwarcia się na dary Zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: miłość, radość, pokój, wiara, nadzieja. Niech Chrystus przywróci wszystkim zdrowie duchowe i zdrowie fizyczne, by nam się lepiej żyło w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszej Ojczyźnie. Wszystkim życzę „Radosnego Alleluja”!!!

Napisz do autora beatafigurna@swidnickie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *