Świdnickie muzeum wpisane do rejestru

W wyniku starań Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej, na wniosek dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa, Wiesława Rośkowicza świdnicka instytucja kultury została wpisania do Państwowego Rejestru Muzeów.

To wykaz polskich placówek, cennych nie tylko dla mieszkańców regionu, ale całego kraju. Wpis ten ma znaczenie prestiżowe, stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej placówki. Muzeum wpisane do rejestru otrzymuje uprawnienie do używania nazwy „muzeum rejestrowane” i uzyskuje przywilej korzystania ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa. W chwili obecnej status ten posiada 126 muzeów w Polsce na 723 znajdujące się w wykazie muzeów prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W gronie tym znajdują się między innymi: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy też Muzeum Okręgowe w Toruniu.

– Jest to dla nas szczególnie cenne wyróżnienie. Tytuł ten potwierdza nie tylko słuszność starań, wyboru kierunku rozwoju placówki, ale przede wszystkim poziom, na który przez ponad pięćdziesiąt lat pracowało kilka pokoleń. To również osobiście dla mnie szczególny moment w karierze zawodowej, ponieważ z muzeum związany jestem od ponad 30 lat – mówi Wiesław Rośkowicz, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Początki świdnickiego muzeum sięgają 1966 roku, kiedy to rozpoczęto organizowanie muzeum w pomieszczeniach ratusza. Placówka zajmować się miała gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i konserwacją dóbr kultury z zakresu historii kupiectwa śląskiego, systemów pomiarowych stosowanych na Śląsku oraz badaniem historii Świdnicy i regionu. Zbiory te miały znajdować odbicie w kupieckich tradycjach miasta. Pierwsze wystawy stałe, otwarte w 1967 roku powstawały głównie dzięki pomocy innych dolnośląskich muzeów. W 1978 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło nowy statut, w którym uwzględniono postulat rozszerzenia zakresu terytorialnego pozyskiwania zbiorów i zarazem zmieniono nazwę na Muzeum Dawnego Kupiectwa. Obecnie w muzeum istnieją cztery działy merytoryczne: historii Świdnicy, dawnego kupiectwa, metrologiczny oraz naukowo-oświatowy.

Zbiory znajdujące się na stałych ekspozycjach to między innymi kasy sklepowe, etykiety, pieniądze, wagi, odważniki, miary długości i objętości oraz aranżacje – dawnej karczmy, apteki, sklepu, domu wagi, urzędu miar i kramów bogatych kupców. W muzeum odbywają się także cyklicznie organizowane wystawy. Często nie są związane bezpośrednio z kupiectwem, lecz dotyczą szeroko pojętej kultury i sztuki. Obecnie podziwiać możemy świdnickie szopki bożonarodzeniowe. Ekspozycja dostępna będzie do końca stycznia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *