Świdniccy radni apelują o unijne środki z RPO

Miasto Świdnica dołączyło do grona samorządów, które nie zgadzają się ma – ich zdaniem – niekorzystny podział środków zbyt niski w perspektywie unijnej 2021 – 2027. Przypomnijmy,  według wstępnych zapowiedzi rządu w perspektywie unijnej 2021 – 2027 Dolny Śląsk, Wielkopolska i Mazowieckie mają dostać najmniej pieniędzy ze środków w ramach RPO w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„Obniżenie środków z RPO wynika z dynamicznego rozwoju i przekroczenia wskaźnika 75% wartości PKB najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Zmniejszenie środków w perspektywie 2021 – 2027  dotyczy Dolnego Śląska, Mazowsza i Wielkopolski, a to efekt tego, iż Wrocław, Warszawa i Poznań to w ostatnich latach „lokomotywy” województw. Wiadomo było od dawna, iż unijne regulacje spowodują obniżenie środków z RPO, jednak szacowano, że będzie to około 30%. Samorządowcy zdumieni są informacją, iż może to wynieść ponad 60%. W cyfrach wygląda to w ten sposób, iż alokacja dla Dolnego Śląska

870 mln euro to zaledwie 303 euro na osobę. To najniższy wskaźnik w Polsce. Nawet zwiększenie o 143 mln, co zapowiada w tej chwili jeden z przedstawicieli zarządu Urzędu Marszałkowskiego, to wciąż stanowi kwotę dużo niższą niż 2,5 miliarda, jakie Dolny Śląsk wykorzystał w perspektywie 2014 – 2020. Tymczasem region świętokrzyski z alokacją 1,1 mld euro to 894 euro na jednego mieszkańca. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymać ma 1,228 mld euro, a to oznacza 874 euro na osobę.

Gminy południa Dolnego Śląska obawiają się, że taki podział środków wpłynie bardzo negatywnie na niwelowanie różnic rozwojowych między słabiej a intensywniej rozwijającymi się obszarami. Stąd samorządowcy kierują swoje apele i wystąpienia do Rządu, Komisji Europejskiej czy polskich przedstawicieli w Europarlamencie. Świdnicki apel jest jednym z takich głosów” – czytamy w komunikacie przesłanym z urzędu miejskiego.


Treść apelu Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027:

„Radni Rady Miejskiej Świdnicy wyrażają głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą oraz szkodliwą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Przewidziana w ramach propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska kwota w wysokości ok. 4 mld zł (870 mln euro) jest o 6 mld zł mniejsza w stosunku do kwoty, którą jako RPO dla Dolnego Śląska mieliśmy do dyspozycji w latach 2014-2020 (czyli ok. 2,2 mld euro). W naszej ocenie, planowana wysokość alokacji środków unijnych dla Dolnego Śląska jest rażąco krzywdząca i budząca niepokój. Nie uwzględnia dynamicznego rozwoju oraz potrzeb naszego regionu. Należy podkreślić, że Województwo Dolnośląskie w skali kraju ma jedno z największych wewnętrznych, subregionalnych zróżnicowań rozwojowych. Subregiony sudeckie, zamieszkiwane przez ponad 1,2 mln ludności notują najniższe wskaźniki rozwojowe PKB per capita w stosunku do średniej unijnej.

Rażąco niska alokacja środków na Regionalny Program Operacyjny nie daje szansy na realizację dalszych projektów prorozwojowych w subregionach sudeckich, posiadających mniejsze zasoby inwestycyjne i obciążonych w obecnym okresie programowania wyższym poziomem współfinansowania projektów w wysokości 30% wkładu własnego. Jeżeli obecna propozycja podziału środków zostanie zaakceptowana, to Województwo Dolnośląskie otrzyma jedne z najniższych środków w kraju na Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce.

Zmniejszona kwota w latach 2021-2027 ograniczy możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez nasze Miasto w ramach ZIT. Świdniczanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 najczęściej korzystali z RPO dla Dolnego Śląska. Do roku 2020 do dofinansowania zostało wybranych ok. 96 wniosków na łączna sumę dotacji 129.194.278,56 zł, z czego dotacja dla Gminy Miasto Świdnica wynosiła 63.235.174,11zł, a dla podmiotów gospodarczych 21.710.278,69 zł. Ubytków tych nie zniweluje możliwość aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który z założenia miał być oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

My, Radni Świdnicy, apelujemy do Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie natychmiastowych działań niwelujących dyskryminację w kierunku zwiększenia alokacji w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, z uwzględnieniem przede wszystkim wyzwań społeczno-gospodarczych i realnych potrzeb rozwojowych. Wyrażamy nadzieję, iż ostateczna wysokość budżetu dla naszego województwa będzie wyższa oraz dopasowana do potrzeb rozwojowych województwa dolnośląskiego, a także mieszkańców obu subregionów sudeckich, w tym mieszkańców Świdnicy. Oczekujemy kwoty porównywalnej co najmniej z budżetem, jakim dysponowało nasze województwo w ostatnich 7 latach.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *