Świdnica walczy z rakiem

grypa

Świdnica chcąc ochronić świdnickie kobiety po raz kolejny realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018”.

Wciąż jeszcze rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Co roku w Polsce odnotowuje się ok. 3 tysiące zachorowań, 50% chorych umiera. Problem polega na tym, że im później dojdzie do diagnozy, tym ryzyko nieuleczenia nowotworu jest większe. Rak szyjki macicy jest też jedynym nowotworem z którym można walczyć poprzez profilaktykę, poprzez skuteczne szczepienia. Niestety szczepionka ta wciąż jeszcze nie doczekała się refundacji z NFZ. Dlatego Świdnica chcąc ochronić świdnickie kobiety po raz kolejny realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018”.

Szczepieniem objęte są dziewczynki z rocznika 2003, 2004 i 2005 zamieszkałe na terenie miasta. Do tej pory zaszczepiono już ponad 140 z nich.

Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki. W 2016 roku pierwszą dawkę przyjęło 71 trzynastolatek. W 2017 roku wykonano już 345 szczepień dziewczynek urodzonych w 2003 roku – dwiema dawkami i w 2004 roku  – trzema dawkami. W bieżącym roku ze szczepień mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 2005 roku, zakłada się zaszczepienie około 230 uczennic.

Koszt szczepienia 1 osoby to ok. 500 zł, finansowany jest on w całości z budżetu miasta. W latach 2016 – 2017 roku samorząd wydatkował na ten cel prawie 94 tys. zł. W 2018 zaplanowano około 172 tys. zł.

Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Zachęcam więc serdecznie Państwa do wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które prowadzi wykwalifikowany personel medyczny. Pomocą służą realizatorzy programu, czyli pracownicy Przychodni Mieszko w Świdnicy, z którymi doskonale układa się współpraca przy realizacji tego przedsięwzięcia – mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Danuta Nowicka.

Z zajęć edukacyjnych skorzystało już prawie 800 osób, czyli dziewczynek i chłopców, ich rodziców oraz wychowawców. Zakres poruszanej tematyki obejmuje m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również o korzyściach wynikających ze szczepień.

Szczepienia odbywają się w terminach uzgodnionych z Przychodnią Mieszko w Świdnicy, po wcześniejszym umówieniu osobiście lub telefonicznie – tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87. Szczegółowe informacje uzyskać można pod powyższymi numerami telefonów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *