Świdnica również skorzysta 

Budowa odcinków  nowych linii kolejowych dla kolei aglomeracji sudeckiej:  Świdnica – Wałbrzych oraz Szczawno Zdrój -Sędzisław, umożliwiająca skrócenie czasów przejazdów Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra oraz Legnica-Wałbrzych z jednoczesnym włączeniem w przebieg tych relacji Świdnicy w ramach budowy szybkiej linii Kolejowej Wrocław – Praga wpisanej do korytarza TEN-t oraz modernizacja, elektryfikacja i odbudowa do parametrów dwutorowych odcinka linii 137 Dzierżoniów-Świdnica- Legnica  dla szybkich połączeń miedzy-aglomeracyjnych Aglomeracji Sudeckiej i LGOF – to dwa z sześciu projektów, które planowane są do realizacji w ramach Dolnośląskiej Aglomeracji.

O szczegółach przedsięwzięcia rozmawiano podczas specjalnej konferencji we Wrocławiu. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Dworczyk oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, a także przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na Dolnym Śląsku znajdują się trzy obszary Aglomeracyjne. Wrocławski, Sudecki i Legnicko- Głogowski. Wewnętrzna integracja tych aglomeracji oraz powiązanie ich ze sobą szybkim transportem regionalnym pozwoli stworzyć trzyośrodkową  aglomerację zamieszkałą przez 2 miliony ludzi. Największą aglomerację zachodniej Polski.Przebudowa układu linii kolejowych w aglomeracji Sudeckiej (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów i Bielawa),  Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) oraz Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym umożliwi wewnętrzną integrację transportową każdej z tych aglomeracji z wykorzystaniem kolei aglomeracyjnych. Jednocześnie dzięki modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej oraz jej rozbudowie, centralne ośrodki tych aglomeracji (Wałbrzych, Lubin i Wrocław) powinny uzyskać wzajemne połączenie między sobą w czasie poniżej 45 minut regionalnymi pociągami ekspresowymi (REX).

Dzięki realizacji sześciu dużych inwestycji (patrz ramka) powstanie trójośrodkowa aglomeracja zamieszkała przez około 2 miliony ludzi w, których słabszy ekonomicznie ośrodek południowy o dużej atrakcyjności turystycznej, będzie wspierał swój rozwój powiązaniami z ośrodkami silniejszymi. Dzięki rozbudowanej sieci połączeń transportowych mieszkaniec każdego z ośrodków tworzących trój-aglomerację, będzie miał możliwość podejmowania pracy lub nauki w każdej z pozostałych aglomeracji  i codziennego dojazdu do niej. Nastąpi integracja rynku pracy i usług w tym usług publicznych kulturalnych zdrowotnych, edukacyjnych oraz znaczne zwiększenie wykorzystania walorów rekreacyjno-turystycznych południa regionu.

Przypomnijmy: W 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął stanowisko dotyczące rozbudowy dróg ekspresowych na południu Województwa Dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi. Tym samym postanowił o uwzględnieniu tych postulatów nie tylko w planowaniu i realizacji zadań samorządu województwa, ale także o występowaniu do odpowiednich organów rządowych i unijnych o podjęcie stosownych działań zawiązanych z ta inwestycją.- Walczymy nie tylko o drogę ekspresową S8 do Kłodzka, ale docelowo również o drogę ekspresową  S5 (lub S35) do Świdnicy, Wałbrzycha, Bolkowa co jest osiągalne w przyszłości, wymaga  jednak, by już teraz odpowiednio zaprojektować podwrocławski odcinek S8. Zachęcamy samorządy lokalne do poparcia tego stanowiska – podkreślają decydenci we Wrocławiu  Przez teren Województwa Dolnośląskiego powinien docelowo przechodzić również szybki korytarz drogowy Warszawa-Łódź-Wrocław-Praga, łączący najkrótszą możliwą trasą stolice Polski i Czech, obsługujący jednocześnie trzy z czterech największych polskich miast. Na terenie Dolnego Śląska, najkrótszy geometrycznie przebieg tego korytarza prowadzi przez obszar aglomeracji Wałbrzysko-Świdnickiej, drugiej pod względem wielkości populacji aglomeracji województwa. Jednocześnie korytarz ten stanowi najkrótszą drogę dojazdu z Wrocławia oraz południowej, wschodniej, centralnej i północnej Polski, do Jeleniej Góry i turystycznego regionu Karkonoszy. W okolicy Bolkowa nowa droga ekspresowa włączać się powinna w prowadzącą do Pragi, budowaną obecnie drogę ekspresową S3.

Inwestycje wchodzące w skład tego projektu to:

– Budowa kolei aglomeracyjnej zagłębia miedziowego – Modernizacja odcinka linii nr 289 Legnica- Lubin oraz wykorzystanie linii przemysłowej KGHM (Lubin-Polkowice)i rozbudowa o 14-kilometrowy odcinek torów w kierunku Głogowa umożliwiający wpięcie w układ kolei aglomeracyjnej Polkowic

– Budowa odcinków  nowych linii kolejowych dla kolei aglomeracji sudeckiej:  Świdnica – Wałbrzych oraz Szczawno Zdrój -Sędzisław, umożliwiająca skrócenie czasów przejazdów Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra oraz Legnica-Wałbrzych z jednoczesnym włączeniem w przebieg tych relacji Świdnicy w ramach budowy szybkiej linii Kolejowej Wrocław – Praga wpisanej do korytarza TEN-t.

Przebudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb Wrocławskiej kolei Aglomeracyjnej a w szczególności budowa nowych stacji i integracja z transportem miejskim,

Modernizacja, elektryfikacja i odbudowa do parametrów dwutorowych odcinka linii 137 Dzierżoniów-Świdnica- Legnica  dla szybkich połączeń miedzy-aglomeracyjnych Aglomeracji Sudeckiej i LGOF,

– Modernizacja wraz z elektryfikacją linii 302 Strzegom-Marciszów oraz ciągu linii Jelenia Góra- Lwówek Śląski – Legnica (nr. 283 i 284) dla bezpośrednich połączeń Jeleniej Góry z Wrocławiem oraz z LGOF,

– Przejmowanie przez samorząd regionu i reaktywacja zlikwidowanych linii kolejowych w Sudetach prowadzących do kluczowych ośrodków turystycznych regionu; parków narodowych, pomników historii, uzdrowisk, głównych ośrodków turystyki górskiej oraz kultu religijnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *