Sprzęt trafił do strażaków (FOTO)

Kolejny sprzęt strażacki za ponad 47,4 tys. zł. trafił do 5 gminnych ochotniczych straży pożarnych. Uroczyście z rąk wójt gminy Teresy Mazurek odebrali go prezesów i naczelników z OSP w Bystrzycy Górnej, OSP w Burtkatowie, OSP w Grodziszczu, OSP w Lutomi oraz z OSP w Witoszowie Dolnym. Udział własny po stronie samorządu gminy Świdnica wyniósł jedynie 474 zł, czyli 1% wartości inwestycji.

W ubiegłym roku gmina Świdnica była liderem projektu pożarniczego. Ponad 6,3 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego trafiło do ochotniczych straży pożarnych, w 11 gminach z 6 powiatów woj. dolnośląskiego. Wszystko za sprawą projektu partnerskie gmin, dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, EFRR.

W tym roku do 5 ochotniczych straży pożarnych w gminie Świdnica trafi kolejny sprzęt, który pozwoli ratować życie. Tym razem ze środków Funduszu Sprawiedliwości i przy dofinansowaniu na poziomie 99%. Zakupione zostaną 2 defibrylatory, zestaw ratownictwa medycznego, pilarka ratownicza, rozpieracz kolumnowy oraz spornik progowy. Wniosek gminy Świdnica znalazł się na liście do dofinansowania.

Dziękuję Państwu za niesioną pomoc, tak podczas wypadków jak i ratowania mienia. Jesteście często pierwsi na miejscu zdarzenia, dlatego tak ważne jest ciągłe unowocześnianie waszego sprzętu. Jednostka w Witoszowie otrzymała tym razem sprzęt o największej wartości, bowiem z uwagi na swoją lokalizację najczęściej wyjeżdża do akcji ratunkowych. Mam jednak nadzieję, że będzie on jak najrzadziej używany – mówiła wójt Teresa Mazurek.

Środki własne po stronie samorządu gminy Świdnica to jedynie 1% wartości inwestycji, czyli 474 zł. Pozostałe 99% zostanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018.


Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy Górnej

  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (z deską i szynami kramera) – 4 968,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie

  • defibrylator AED Philips HeartStart Frx (bateria, elektroda, skrzynka peli transportowa, klucz pediatryczny) – 5 832,00zł
  • zestaw klinów (2 duże schodki, 4 małe kliny) – 1 200,00zł / Razem 7 032,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu

  • pilarka ratownicza Stihl MS461R – 4 920,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomi

  • defibrylator AED Philips HeartStart Frx (bateria, elektroda, skrzynka peli transportowa, klucz pediatryczny) – 5 832,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Witoszowie Dolnym:

  • rozpieracz kolumnowy R422 – 19 003,50zł
  • wspornik progowy LRS-C – 2 583,00zł / Łącznie dla OSP Witoszów – 21 586,50zł

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 to powszechne wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Świetnie sprawdza się w każdych warunkach. Wyposażony zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W jego skład wchodzi torba PSP R1 z wyposażeniem, oddzielny pokrowiec z szynami Kramera oraz deska ortopedyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *