Sport połączy pokolenia

Jak ważną rolę w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku odgrywa sport każdy doskonale wie. Jeszcze lepiej, jeżeli sport łączy pokolenia. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Burkatów udało się stworzyć projekt pn. „Pojednani w sporcie” i uzyskać dofinansowanie na ten cel w kwocie 9710 zł w ramach wsparcia UMWD dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

sport1

Realizacja projektu ma na celu pobudzenie i rozwój aktywności społecznych 20 osobowej grupy młodzieży w wieku 13-26 lat z terenu Gminy Świdnica w okresie 1.09-15.11.2016 r. W projekcie oprócz młodzieży weźmie udział grupa 10 seniorów, która wraz z młodzieżą będzie aktywnie uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach.

Projekt odpowiada również na potrzebę integracji międzypokoleniowej środowiska młodzieży z osobami starszymi 60+,wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz rozwój zainteresowań ww grup. Realizacja projektu wpłynie także na rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy młodzieżą a sektorem organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu w zakresie wolontariatu i aktywności społecznej. W zadaniu przewidziano kompleksowe wsparcie w postaci warsztatów profesjonalizujących, wprowadzających w organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozwojowych dot. zainteresowań grupy młodzieży. Projekt zakłada także organizację jednego wydarzenia sportowego Międzypokoleniowego Biegu Pojednania przez grupę wolontariuszy, Pikniku Wolontariatu oraz wsparcie uczestnictwa chętnej grupy młodzieży w II RST Półmaratonie Świdnickim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *