Skwer im. Inżyniera Tynowskiego

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca jedna z podjętych uchwał dotyczyła nadania imienia skwerowi przy ul. Krasickiego. Będzie on nosił imię magistra inżyniera Stanisława Tynowskiego, pierwszego dyrektora fabryki Mera-Refa.

Z inicjatywą nadania imienia zwrócili się do władz lokalnych Zarząd i pracownicy spółki. Wystąpili o wskazanie miejsca, godnego uhonorowania pierwszego, zasłużonego, dyrektora zakładu, mgr inż. Stanisława Tynowskiego, jednocześnie deklarując ufundowanie tablicy pamiątkowej. Pomysł uhonorowania osób budujących podwaliny polskiego przemysłu po wojnie, na terenach odzyskanych przez Polskę oraz osoby zasłużonej dla rozwoju polskiej myśli technicznej i lokalnej społeczności, spotkał się z pełną aprobatą zarówno burmistrza Bogdana Kożuchowicza jak i radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Wyznaczono obszar przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego, który nosił będzie nazwę Skwer magistra inżyniera Stanisława Tynowskiego.

– To doskonały pomysł, by uhonorować w ten sposób osobę zasłużoną dla naszego miasta – podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

***

Inż. Stanisław Tynowski to osoba o bardzo bogatym życiorysie, brał czynny udział w walkach zbrojnych na froncie II wojny światowej, a po wojnie był jednym z nielicznych, bardzo cenionych, fachowców na Ziemiach Zachodnich. Po powrocie do kraju włączył się z pełnym zaangażowaniem w dzieło budowy przemysłu elektrotechnicznego, poświęcając swoją wiedzę i doświadczenie zagadnieniom konstrukcji i produkcji aparatury do zabezpieczeń elektroenergetycznych i automatyki. Pracę w Świebodzicach, rozpoczął 22.05.1947r. w fabryce RIBAU – późniejsze SAE i Zakłady Aparatury Elektrycznej Mera-Refa – gdzie pracował do 1965 roku, początkowo jako kierownik działu studiów i kierownik produkcji (1947-1948), następnie jako dyrektor zakładu (1949-1950), główny konstruktor (1950-1964) i doradca techniczny (1964-1965). Stał się jednym z głównych organizatorów Zakładów Przekaźników, ich budowniczym oraz projektantem planowej rozbudowy. Jako główny konstruktor Stanisław Tynowski opracował, skonstruował oraz wdrożył do produkcji bogaty asortyment przekaźników różnego typu i konstrukcji dla automatyki elektroenergetycznej i przemysłowej.

W fabryce w Świebodzicach od pierwszych chwil brał czynny udział w przygotowaniu pierwszych fachowców oraz w organizowaniu kursów i Zawodowej Szkoły Przemysłowej, działając równocześnie jako nauczyciel – wykładowca. Od roku akademickiego 1949/1950 Stanisław Tynowski prowadził działalność naukową i dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej. Współdziałał w organizowaniu laboratorium przekaźnikowego Politechniki Wrocławskiej. Prowadził także wykłady na temat konstrukcji przekaźników i urządzeń automatyki oraz kierował pracami dyplomowymi w tej dziedzinie.

Za wieloletnią ofiarną i wydajną pracę zawodową i społeczną został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi a także Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Stanisław Tynowski angażował się również w życie społeczne miasta, to jego pomysłowi klub piłkarski Victoria zawdzięcza swoja nazwę, bowiem 10 maja 1947 roku na pokładzie statku Medina Victory Stanisław wracał z Anglii do kraju. Zmarł w pełni sił twórczych 12 maja 1965 roku, w trakcie rozpoczętej procedury nadania mu tytułu profesorskiego, spoczął na miejskim cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *