Sesja w powiecie

We wtorek, 22 grudnia odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Podczas niej zostanie projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

sesjapowiat

Obrady odbędą 22 grudnia o godz. 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Świdnickiego.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

10. Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok Powiatu Świdnickiego:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzegomiu,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Informacje dla radnych.

14. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *