Sesja nie tylko społeczna

sesja 06

sesja 06Tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca zbiorą się świdniccy radni. Szóste w tej kadencji spotkanie poświęcone będzie problematyce społecznej, ale nie tylko. Jedną z uchwał, nad którą pochylą się radni jest ta o przekształceniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w jednostkę budżetową.

 

Tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca zbiorą się świdniccy radni. Szóste w tej kadencji spotkanie poświęcone będzie problematyce społecznej, ale nie tylko. Jedną z uchwał, nad którą pochylą się radni jest ta o przekształceniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w jednostkę budżetową.

Według projektu uchwały miasto przejmie rolę operatora Trzeciego Sektora z dniem 1 czerwca. Obecnie według zawartej umowy operatorem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jest Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy oraz Fundacja „Merkury”.

Ponadto radni pochylą się nad całą gamą sprawozdań z działalności pomocowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Początek obrad o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. sesja 06

 

Porządek obrad:

Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Wręczenie odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, pracownikom MOPS wyróżnionym za „Długoletnią Służbę”.
Przedstawienie porządku VI sesji Rady Miejskiej.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2014 r.
Sprawozdania z realizacji:
a) „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018” w 2014 r.

b) „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014” w 2014 r.

c) „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” w 2014 r.

d) „Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015” w 2014 r.

e) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 rok”.

8. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2015 rok.
9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj.VI/: 1-6).
10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.02.2015 r.
11.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
12.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
13.Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał i innych materiałów:

Sprawozdanie z działalności MOPS w Świdnicy w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 rok

Uchwała V/1 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego.

Uchwała VI/2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 43 w Świdnicy

Uchwała VI/3 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2015r.”

Uchwała  VI/4 ws. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Świdnickie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Uchwała VI/5  w sprawie zmiany budżetu

Uchwała VI/6 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Uwaga !

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *