Ścieki bez zmian, woda 2 grosze w górę

Podczas L sesji Rady Gminy Świdnica, gminni radni zdecydowali nie podnosić stawek za 1 m3 odprowadzonych ścieków, dla grupy odbiorców: gospodarstwa domowe i utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Od 1 stycznia 2018 r. cena 1 mdostarczonej wody wzrośnie o 2 grosze.

23 listopada br. radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie taryf oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych kształtować się będą następująco: 4,32 zł brutto/m3 za dostarczoną wodę (obecnie 4,30 zł brutto/m3) oraz 7,95 zł brutto / m3za odprowadzanie ścieków (obecnie 7,95 zł brutto/m3). W grupie taryfowej odbiorców „gospodarstwa domowe” do każdego 1modprowadzonych ścieków ustalono dopłatę w wysokości 2,02  zł brutto.
W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zabezpieczono kwotę 373,9 tys. zł.

Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich grup odbiorców i wynosić będą w 2018 r.:

– za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 68 zł netto (dotychczas 167 zł. netto)

– za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 68 zł netto (dotychczas 167 zł. netto)

Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

Jak podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek, to ostatni rok, kiedy Rada Gminy Świdnica decyduje o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy. Od nowego roku organem regulacyjnym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, powołanego ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. W praktyce oznaczać to będzie uśrednienie pewnych stawek, co w konsekwencji może wiązać się z podwyżkami, na które rada Gminy Świdnica oraz władze gminy nie będą miały wpływu. To właśnie regulator rynku wodociągowo – kanalizacyjnego przejmie od gmin między innymi kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf, w połączeniu z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. nowymi przepisami Prawa wodnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *