Samorząd województwa walczy z pandemią koronawirusa na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Pakiet Wsparcia Dla Ochrony Zdrowia i Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, to systemy pomocy, dzięki którym samorząd województwa wspiera mieszkańców regionu, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Łącznie ze środków unijnych oraz budżetu województwa samorząd przekaże na te cele przeszło miliard złotych.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego od pierwszych dni pandemii zdawał sobie sprawę, że należy podjąć zdecydowane i szybkie działania, zarówno w obszarze służby zdrowia, jak i gospodarki.

– Walcząc z epidemią przyjęliśmy zasadę wszystkie ręce na pokład. Zależało nam na tym, aby wsparcie finansowe uruchomić jak najszybciej. Wszystkie działania musiały być przeanalizowane i dostosowane do potrzeb m.in. tych, którzy w czasie pandemii, często nagle, pozbawieni zostali możliwości prowadzenia swojej działalności, a nawet środków do życia – wyjaśnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Dzięki wsparciu samorządu województwa nowoczesne karetki bariatryczne już wożą pacjentów w Legnicy i we Wrocławiu

Ważna pomoc dla służby zdrowia

Zarząd Województwa Dolnośląskiego już w ciągu pierwszego tygodnia od wybuchu pandemii zareagował konkretnymi decyzjami. Powstał Dolnośląski Pakiet Wsparcia Dla Ochrony Zdrowia, w ramach którego zorganizowana została pomoc dla placówek medycznych z regionu. Dotychczas na ten cel przeznaczono już ponad 100 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych i budżetu województwa.

Wsparcie przyznane poszczególnym placówkom medycznym zostało wykorzystane zgodnie z najpilniejszymi potrzebami.

Dzięki otrzymanym środkom doposażyliśmy Pracownię Diagnostyki Molekularnej w aparaturę diagnostyczną do wykonywania testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, co oczywiście umożliwiło i usprawniło badania. Udało się także sfinansować m.in. dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów, płyny do dezynfekcji i kontenery, w których zorganizowaliśmy śluzy. Bardzo dziękujemy za pieniądze z pakietu wsparcia, jednak chciałbym zaznaczyć, że nie pokrywają one wszystkich potrzeb onkologii – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Samorząd województwa przekazał marszałkowskim podmiotom medycznym także ponad 44,5 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Ze wsparcia skorzystały m.in. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, czy Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Również dzięki pomocy z samorządu województwa, szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały sprzęt medyczny niezbędny do walki z pandemią, odpowiednio dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez każdą placówkę. Zakupiono między innymi:

– 5 karetek pogotowia,
– 15 aparatów USG,
– 62 respiratory,
– 6 aparatów do oznaczania koronawirusa,
– 44 defibrylatory,
– 37 kardiomonitorów,
– 94 pulsoksymetry,
– ponad 665 tys. masek ochronnych i ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych.

Pomoc finansową otrzymały również szpitale powiatowe oraz dolnośląskie Domy Pomocy Społecznej. Na rzecz tych podmiotów przeznaczono prawie 30 mln zł ze środków unijnych, które posłużyły m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie laboratoriów, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19, ale także wypłacone zostały dodatki dla pracowników DPS-ów – tłumaczy Mirosław Lubiński, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców i przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

Dzięki wsparciu możliwy był również zakup nowoczesnych karetek bariatrycznych. Trzy z nich trafiły do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, a jedna do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Fundusze na ich zakup pochodziły m.in. z Unii Europejskiej.

Mimo pandemii, samorząd województwa nie zaprzestał realizacji ważnych działań, których celem jest rozwój i poprawia opieki zdrowotnej w regionie. W ostatnich miesiącach wybrano projekt Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, otwarto Pokój Narodzin w zmodernizowanym Pododdziale Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Onkologii uruchomiło nowe e-usługi dla pacjentów, ponad 8,2 mln zł przekazano na budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu, a kolejne gminy przystępują do samorządowego programu profilaktyki raka jelita grubego.

Dodatkowo, Departament Zdrowia urzędu marszałkowskiego, we współpracy z wydziałem informatyki, opracował system do monitoringu stanu środków ochrony osobistej i liczby łóżek według poziomów referencyjnych szpitali. Dzięki temu sytuacja jest kontrolowana na bieżąco. Utworzona została także wspólna Grupa Zakupowa, w ramach której placówki medyczne będą mogły zamawiać środki ochrony osobistej, co usprawni i przyśpieszy proces ich zakupu i dostawy.

Walcząc z epidemią przyjęliśmy zasadę wszystkie ręce na pokład, by odpowiednie wsparcie uruchomić jak najszybciej – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z BS

Samorząd województwa ratuje gospodarkę w regionie

Obok wsparcia kierowanego do służby zdrowia, od samego początku pandemii Zarząd Województwa pracował nad odpowiednim zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Zostali oni zidentyfikowani jako grupa, która najmocniej odczuje kryzys wywołany koronawirusem. Był to skomplikowany i szeroki proces, który wymagał konsultacji zarówno na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym. Prowadzono negocjacje z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków, które później zaoferowane zostaną jako wsparcie dla sektora biznesowego. Co ważne, natychmiastowo podjęto także decyzje o maksymalnym uproszczeniu procedur przyznawania pieniędzy.

Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy, mający na celu złagodzenie ekonomicznych oraz gospodarczych skutków epidemii, od momentu powstanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Skorzystało z niego już kilkanaście tysięcy firm, a z każdym dniem przybywa kolejnych beneficjentów. W ramach pomocy, przekraczającej miliard złotych, można starać się m.in. o dopłaty do wynagrodzeń, pożyczki, a także korzystać ze specjalistycznego doradztwa – podkreśla Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Bezpośrednie wsparcie finansowe

Na dofinansowania do wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku do końca października 2020 przeznaczono prawie 400 mln zł. Rozpatrzonych pozytywnie zostało ponad 33 tysiące wniosków, dzięki którym wsparcie dotrze do przeszło 90 tys. osób. Fundusze na ten cel pochodzą głównie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z Funduszu Pracy.

Dolnośląscy przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach skorzystali także z dedykowanych pożyczek tzw. płynnościowych, które w dalszym ciągu są oferowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (do 250 tys. zł) i Dolnośląski Fundusz Rozwoju (do 180 tys. zł). Są to kredyty na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe. Jednocześnie firmy mają do dyspozycji również inne rodzaje preferencyjnych pożyczek i poręczeń oferowanych w ramach pakietu. Do tej pory skorzystało z tego typu wsparcia blisko 900 przedsiębiorstw na kwotę ok. 120 mln zł.

Te pieniądze umożliwiły dolnośląskim przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej w sytuacji nagłego spadku przychodów. W części przypadków wsparcie, jakie otrzymali, uratowało ich firmy przed upadłością – mówi Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Dla przedsiębiorców działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej i blisko z nimi powiązanych, wprowadzono także specjalne granty w wysokości do 164 tys. zł każdy. W tym zakresie do końca października 2020 pozytywnie rozpatrzono ponad 2 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 80 mln zł.

Pośrednie wsparcie finansowe

Aby przyśpieszyć wypłaty środków z dotychczasowych konkursów, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zmieniły część zasad związanych z weryfikacją wniosków i ich rozliczeń, dzięki czemu znacząco przyspieszono wypłatę środków dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Projekty w trybie uproszczonym rozliczyło już prawie 800 firm na łączną kwotę ponad 228 mln zł.

DIP i DFR wyszły naprzeciw także przedsiębiorcom, którzy wzięli pożyczki wcześniej, jeszcze przed wybuchem pandemii. W celu poprawy płynności wprowadzono dodatkowe prolongaty spłat pożyczek, aby ulżyć Dolnoślązakom w tej trudnej sytuacji. Z zawieszenia spłat i prolongat poręczeń skorzystały 563 firmy na łączną kwotę ponad 119 mln zł.

Wsparcie doradcze i koordynacja działań

Przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne i ich pracownicy, a także pracodawcy i osoby szukające zatrudnienia cały czas mogą korzystać ze wsparcia doradców kariery Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pracownicy lub osoby poszukujące zatrudnienia uzyskają między innymi pomoc psychologiczną, porady dotyczące poszukiwania ofert pracy, wypalenia zawodowego, przedstawiania siebie, czy motywacji. Odbywają się także szkolenia w zakresie organizacji czasu pracy czy przedsiębiorczości. Pracodawcy mogą skorzystać natomiast z doradztwa w zakresie swoich pracowników, choćby po to, aby przygotować ich do planowanej zmiany lub udoskonalić funkcjonowanie firmy.

Doradztwo, o ile jest świadczone na profesjonalnym poziomie, to działanie, które może realnie wpłynąć na wykorzystanie dostępnych programów, a także na podejmowanie dobrych decyzji zawodowych. Cieszy mnie, że wsparcie jest dostępne również pod kątem psychologicznym. Dolnoślązacy są coraz bardziej świadomi tego, jak samopoczucie wpływa na wiele sfer naszego życia, w tym zawodową – mówi Ewelina Szydłowska – Kędziera, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości. W kwietniu uruchomiona została także dedykowana strona internetowa: www.dolnoslaskipakiet.pl, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje związane ze wsparciem dla dolnośląskich firm sektora MŚP wraz z bezpłatnym systemem konsultacji i doradztwa. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *