Są „Eko”

 

Kształtowanie i promowanie świadomości ekologicznej jest ponadczasowe. Jeszcze lepiej, jeżeli o tych zachowaniach pamiętamy już od najmłodszych lat. Właśnie ruszyła III edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica. Na poznawanie przyrodniczych sekretów uczestnicy mają do dyspozycji ponad 22 tys. zł. dofinansowania z WFOŚiGW.

Warsztaty ekologiczne w SSM w Lubachowie z udziałem gimnazjalistów z Lutomi

W ramach całego projektu zaplanowano 4 cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z VI klas szkół podstawowych oraz 4 cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów I klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica.

Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych,
a efektem zajęć będzie stworzenie plansz informacyjnych na temat „Jak postępować z domowymi odpadami”  oraz prac plastycznych ze… śmieci. Z kolei młodzież z gimnazjów dokona badań wody, gleby oraz powietrza przy użyciu niezbędnych narzędzi laboratoryjnych i przygotuje raport z wynikami badań. Sfotografuje także napotkane zwierzęta i roślinność, a efektem tego będzie stworzenie kalendarza na rok 2017. Wyniki prac będą przedstawiane na konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w listopadzie br.

Dla uczestników ze szkół podstawowych zaplanowano szereg warsztatów terenowych: wizytę w Elektrowni Wodnej w Lubachowie, warsztaty w Fundacji Krzyżowa w „Domu Ogrodnika”, Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, Szkółce Leśnej w Bojanicach, Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Świdnicy, zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Krzyżowej a  także warsztaty stacjonarne w schronisku. Natomiast uczniowie gimnazjów oprócz warsztatów terenowych i stacjonarnych podążą ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Doliną Różaneczników” oraz odwiedzą Palmiarnię.  Podczas tych zajęć dzieci nauczą  się rozpoznawać występujące na terenie Gminy Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona zostanie im tematyka odnawialnych źródeł energii, procesu oczyszczania i oszczędzania wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii. Dla uczestników zorganizowane zostaną także podchody ekologiczne oraz ognisko (przy sprzyjającej pogodzie).

Wszystkie zajęcia są prowadzone pod okiem dyplomowanych nauczycieli przedmiotów związanych z ekologią: biolog, chemik, geograf, którzy są odpowiedzialni za przebieg warsztatów oraz ich efekt ekologiczny.

Organizatorem warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  „Moja EKOjczyzna” jest gmina Świdnica a współorganizatorem SSM w Lubachowie. Wartość projektu to 37 210 zł, w tym 22,7 tys. zł. stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt został wsparty także przez następujących darczyńców, którym serdecznie dziękujemy:

  • Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  • Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Burkatowie
  • Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy
  • Pana Stanisława Jurcewicza – byłego senator oraz prezesa Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *