Ruszyły konkursy w Aglomeracji Wałbrzyskiej

We wtorek, 26 kwietnia w Jaworzynie Śląskiej w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku odbyło się kolejne spotkanie robocze Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów 22 miast i gmin, które wchodzą w skład Aglomeracji.

Aglomeracja_Wałbrzyska

W trakcie spotkania omawiano wyniki pierwszego naboru z priorytetu 1.5.2 Rozwój produktów i usług małych i średnich przedsiębiorstw, który prowadzony był od 30 listopada 2015 roku do 19 lutego 2016 roku. Głównym jego celem jest wsparcie w innowacyjności produktowej i usługowej. Wpłynęło łącznie 97 wniosków, a wartość przedstawionych projektów to kwota około 205 mln zł. Przedsiębiorcy liczyć mogą na ponad 68 mln zł dofinansowania swoich projektów, w tym 45% mikro i małe przedsiębiorstwa i 35% średnie przedsiębiorstwa. Łącznie złożono wnioski opiewające na 152% planowanej dotacji. Tak duże zainteresowanie to efekt m.in. licznych spotkań, konsultacji i informacji, które docierały bezpośrednio do przedsiębiorców. Przypomnijmy, że 12 października i 2 grudnia 2015 roku takie spotkania odbyły się także w Świdnicy. Dla porównania w Aglomeracji Wałbrzyskiej alokacja wyniosła jedynie 20%, z czego widać, że nasi przedsiębiorcy potrafią i chcą sięgać po środki pomocowe. Z samej Świdnicy złożono 18 wniosków – i jesteśmy tutaj obok Wałbrzycha rekordzistą jeśli chodzi o Aglomerację Wałbrzyską. Jeśli zaś chodzi o miejsce realizacji inwestycji, to aż 23 przedsiębiorców – wnioskodawców chciałoby rozwijać swój biznes właśnie w Świdnicy. Złożone wnioski dotyczą m.in. przemysłu, budownictwa, łączności i nauki. Rozstrzygnięcia konkursu można się spodziewać na przełomie czerwca i lipca br. Po pierwszej ocenie 92 wnioski zostały przekazane do dalszej oceny merytorycznej, 5  wniosków nie spełniło wymogów formalnych.

To nie koniec dofinansowań dla przedsiębiorców z perspektywy finansowej 2014-2020. Od 31 października do grudnia trwać będzie kolejny konkurs, skierowany tym razem wyłącznie do mikro przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż 2 lata od daty ogłoszenia konkursu. Dla nich przeznaczono 8 mln zł dotacji i znów celem jest innowacyjność produktowa i procesowa. 2 grudnia rozpocznie się składanie wniosków na ten konkurs.

Łącznie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłoszono 16 konkursów, zaczyna się więc najważniejsza część realizacji programu, czyli absorpcja środków. W tej chwili w większości gmin na ukończeniu są Lokalne Programy Rewitalizacji, które staną się podstawą do składania wniosków w jednym z najważniejszych konkursów, na który oczekują i samorządowcy i inni właściciele nieruchomości wchodzących w skład obszarów objętych rewitalizacją. W przypadku Świdnicy są to przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe. Przewiduje się, że konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu, a nabór trwać będzie do jesieni.

Mimo początkowych trudności wynikających m.in. z technicznych kłopotów z generatorem wniosków, w tej chwili można mówić, że cały proces finansowania nabrał rozpędu i jest duża szansa, aby pozyskane dla całej Aglomeracji środki wykorzystać w sposób racjonalny i pełny – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *