Ruszają z budową kanalizacji

Budowa kanalizacji priorytetowe zadanie dla gminy Dobromierz. Dlatego podjęte zostały działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W środę, 26 września, wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej o wartości 20 mln zł, z czego 68,61% kosztów kwalifikowalnych dofinansuje Unia Europejska. W ramach zawartej umowy, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o. o. ze Świdnicy reprezentowane przez prezesa Mariusza Sośniaka w terminie do dnia 30 września 2021 r. zaprojektuje i wykona ponad 19 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz uzbrojeniem, 16 kpl. przepompowni ścieków oraz ok. 0,25 km sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Zamówienie jest częścią projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *