Rusza przebudowa ulicy Przyjaźni

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Przyjaźni. Nowe chodniki i nawierzchnia jezdni, nowe wiaty przystankowe i oświetlenie, a także umocnienie skarp i rekultywacja terenu – na to od lat czekali mieszkańcy tego rejonu miasta.

fot. UM Ś-ca

Zadanie za kwotę ponad 2 milionów złotych realizować będzie lokalna firma – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Inwestycja ta dofinansowana zostanie z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Świdnicy przyznano ponad 1 mln 200 tys. zł.

Podczas corocznych spotkań z mieszkańcami, jak też wtorkowych wizyt w moim gabinecie, mieszkańcy Kraszowic często postulowali o remont ulicy Przyjaźni. W 2015 roku przygotowaliśmy projekt, w tym roku udało się pozyskać dofinansowanie i już niedługo rozpoczną się prace. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, czekamy tylko na zakończenie Rajdu Krause, planowanego w dniach od 21 do 23 kwietnia, na którego trasie jest właśnie ulica Przyjaźni. To dopiero początek inwestycji w tej dzielnicy miasta. W tym roku w budżecie mamy przewidziane 4 miliony 890 tysięcy złotych dla Kraszowic. Budowa kładki, przebudowa ul. Przyjaźni oraz budowa tunelu pod torami – to inwestycje, które zostaną w tym roku zrealizowane – mówi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Roboty budowlane obejmą przebudowę ulicy Przyjaźni wraz z przylegającymi skrzyżowaniami z ulicami Łąkową, Zieloną i Śląską, w tym m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę i przebudowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę ścieżki rowerowej i zatok autobusowych, montaż wiaty autobusowej, remont nawierzchni jezdni, gzymsów i barier na moście, remont nawierzchni ulicy pod wiaduktem kolejowym, budowę muru oporowego, budowę murków żelbetowych w miejscu likwidowanych bram, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umocnienie skarp oraz rekultywację terenu.

Zgodnie z umową przebudowa powinna zakończyć się do 31 października tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *