Rusza program antysmogowy

200 000 zł przez najbliższe trzy lata przeznaczy Gmina Świebodzice na wymianę pieców centralnego ogrzewania opalanych tradycyjnym paliwem stałym. Na sesji w dniu 31 stycznia Rada Miejska przyjęła uchwałę o możliwości ubiegania się o dotacje na ten cel. W roku bieżącym miasto przeznaczy na to 30 000 zł, w kolejnym 100 000 zł a w 2020 – 70 000 zł.

Uchwała dotyczy zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice.

Zgodnie z jej zapisami, miasto będzie udzielać dotacji na zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, na:

– ogrzewanie gazowe

– ogrzewanie elektryczne

– olejowe

– pompy ciepła.

Główną intencją przyjętych przepisów jest zachęcenie mieszkańców do likwidacji tradycyjnych pieców, opalanych węglem. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja w mieszkaniu wszystkich źródeł ciepła, opartych na tym paliwie.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej, niż 3 0000 zł.

Warto tu zaznaczyć, że na podobnym poziomie funkcjonowały przez wiele lat dotacje do podłączeń kanalizacyjnych.

– Gmina w sumie zamierza przeznaczyć na wymianę pieców 200.000 zł z własnego budżetu. Jeśli uda się pozyskać na to dodatkowe środki z zewnątrz – a będą podejmowane takie starania – to pieniędzy, a co za tym idzie dotacji na wymianę pieców, będzie więcej – zaznacza burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Wnioski będzie można składać jak tylko uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw Województwa Dolnośląskiego.

Wniosek będzie możliwy do pobrania elektronicznie, z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świebodzice, zakładka Ochrona środowiska, a także bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska UM, ul. Żeromskiego 27, pok. Nr 3.

***

1 lipca 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego wejdą nowe przepisy. Dotyczą one przede wszystkim zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  • Zakaz montowania nowych pieców na węgiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *