Rusza odbudowa gminnych dróg

W maju br. blisko 18 mln zł. rządowej pomocy trafiło do 5 powiatów i 38 gmin województwa dolnośląskiego na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wśród nich był samorząd gmina Świdnica. Już niebawem ruszy odbudowa dróg gminnych w Bojanicach. 

Otrzymane pieniądze pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, odbudowę nawierzchni zniszczonych tras, czy remont uszkodzonych budynków. Władze gminy Świdnica postanowiły przeznaczyć otrzymaną promesę na odbudowę dróg gminnych w Bojanicach. Stąd też 25.07.2018 r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego została  zawarta umowa na odbudowę dróg gminnych na łącznym odcinku 1,05 km. W efekcie do końca października planowane jest wykonanie m.in. korytowania dróg, montaż  przepustów drogowych, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego i z kruszyw łamanych. Drogi zyskają nawierzchnię asfaltową, odwodnienie. Wyczyszczone zostaną rowy wraz z ich profilowaniem i wykonane pobocza. Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 714 tys. zł., w tym 571,2 tys. zł. (80% kosztów) to kwota przyznanej promesy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *