Rozwój e-usług w Gminie Marcinowice

Gmina Marcinowice realizuje projekt „Rozwój e- usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego interesanta.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli i podmiotów gospodarczych Gminy Marcinowice.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy w Marcinowicach zainstalowana została już nowa infrastruktura sieciowa i zakupiony nowy sprzęt komputerowy. Wprowadzony został również System Obiegu Dokumentów, który funkcjonuje w urzędzie od końca kwietnia br. Pisma wpływające do Urzędu Gminy w Marcinowicach przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze budynku.

Zakłada się również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz integrację tego systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej epuap. Dzięki temu mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić formalności w różnych obszarach funkcjonowania gminy, również bez wychodzenia z domu.

Projekt przewiduje w efekcie stworzenie Platformy e-Usług Publicznych, która umożliwi 24-godzinny dostęp początkowo do 13 e-usług publicznych. Liczba usług będzie sukcesywnie zwiększana. Dostęp do Platformy dla interesariuszy Gminy Marcinowice będzie możliwy poprzez sieć internetową przez 7 dni w tygodniu. Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych. Zapewniony zostanie bowiem dostęp do usług publicznych poza rzeczywistymi godzinami pracy urzędu. W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej.

Całość projektu to wartość ok. 888 tyś zł.
Projekt „Rozwój e- usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice” został dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *