Rozpoczyna się budowa tunelu na Kraszowicach

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego PAJTOR ze Świdnicy wykona ścieżkę rowerową od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą wraz z budową tunelu w nasypie kolejowym. Koszt realizacji zadania to ponad 2 mln 400 tys. zł. Na jego realizację miasto otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 1 mln 400 tys. zł.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje budowę przejścia pod torami, czyli rozbiórkę istniejącego toru, wykonanie odwodnień liniowych na skarpie, zabezpieczenie nasypu kolejowego, demontaż i ponowny montaż nawierzchni kolejowej, przełożenie światłowodu i kabli TKD, budowę barier wygrodzeniowych na nasypie, wykonanie instalacji oświetleniowej w przejściu pod torami. W zakresie robót przewidziano również budowę ścieżki rowerowej wraz oświetleniem. Pozwoli to na kontynuację wcześniejszego planu, czyli połączenia Kraszowic kładką pieszo-rowerową z obiektami sportowymi przy ul. Śląskiej i z centrum miasta.

– Od lat mieszkańcy dzielnicy Kraszowice przechodzili przez niebezpieczny wiadukt kolejowy, skracając sobie drogę do centrum miasta. Wielokrotnie zgłaszali ten problem, licząc na szybkie jego rozwiązanie. Niestety zawiłości prawne i uzgodnienia, jakich dokonać musieliśmy z PKP i Urzędem Wojewódzkim, wydłużyły czas rozpoczęcia tej inwestycji – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w piątek, 20 lipca, nastąpi zamknięcie torowe linii kolejowej nr 711. Pociągi będą jeździły objazdem na linii nr 285. Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowych na ul. Kraszowickiej i ul. Torowej. Pociągi przejeżdżać będą również przez przejazd przy skrzyżowaniu ulic Chłopskiej i Działkowej. Teren ten zostanie wygrodzony, gdyż znajduje się obecnie w obrębie placu budowy.

Termin realizacji inwestycji określony w warunkach przetargowych to połowa grudnia tego roku, przy czym roboty związane z budową tunelu powinny zostać wykonane do końca listopada br.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *