Rozbudowa ulicy Leśnej. Większy parking przy szpitalu

Jeszcze w tym roku ul. Leśna w Świdnicy zostanie rozbudowana. Powiększy się również parking przy szpitalu „Latawiec”. W sumie powstanie  tam dodatkowych 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

– Gmina Miasto Świdnicy zamierza przystąpić do budowy tzw. sięgacza ulicy, czyli odcinka jezdni nie dłuższego niż 200 metrów. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 800.000,00 zł – informuje Mateusz Jadach z Biura Prezydenta.

Inwestycja stanowi etap budowy publicznej drogi gminnej wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” (przyjętym uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r.), biegnącej od granicy administracyjnej miasta do ulicy Leśnej w obecnym jej przebiegu. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek ok. 200-metrowy drogi, w tym: jezdnia o nawierzchni bitumicznej (szer. 7,00 m.), chodnik (szer. 2,00 m.) po jednej stronie i ciąg  pieszo-rowerowy po stronie drugiej (szer. 2,00+2,50 m.). Ścieżka będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz energooszczędne oświetlenie. Pieniądze na ten cel zostały na wniosek prezydent miasta i za zgodą radnych przesunięte podczas ostatniej Sesji Rady Miasta z innych działań inwestycyjnych, które w tym roku nie będą realizowane.

Pozostała kwota wykorzystana będzie na rozbudowę parkingu przy szpitalu „Latawiec”. W sumie powstanie  tam dodatkowych 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miasto kończy w tej chwili budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatoki parkingowej i pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie nawierzchni bitumicznej i tak wyczekiwanego parkingu, w realizację którego włączy się finansowo powiat świdnicki.

Od lat mieszkańcy sygnalizują konieczność rozbudowy parkingu przy szpitalu. Obecny jest zbyt mały i nie zaspokaja potrzeb pacjentów, ich rodzin czy pracowników placówki. Dzięki tej rozbudowie poprawimy dojazd do samego szpitala oraz instytucji, które powstają w jego sąsiedztwie – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Nowy sięgacz ul. Leśnej ma zostać wykonany do granic miasta. Pozwoli to na stworzenie dojazdu do powstającego tam hospicjum, przychodni, zakładu pogrzebowego i nowo budowanego schroniska dla bezdomnych kobiet, którego budowę realizuje Towarzystwo im. św. Brata Alberta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *