„Razem bezpieczniej” w Świdnicy

W piątek, 7 października o godz. 11.00 w sali klubu „Bolko” odbędzie się spotkanie, które uroczyście zainauguruje rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na 2016 rok”.

debata

Świdniccy seniorzy oraz gimnazjaliści będą mieli okazję poznać i nawiązać bezpośredni kontakt z dzielnicowymi oraz pracownikami socjalnymi. Uczestnikom spotkania zostaną przedstawione prezentacje edukujące w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Wystąpią również młodzi, utalentowani sportowcy i artyści: Wiktor Dębski – mistrz świata w footbagu, Arkadiusz Stanek – mistrz Polski w footbagu; Mariusz Kędzierski – plastyk i Marcin Eszwowicz – iluzjonista.

Tego samego dnia, o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy mistrzowie footbagu zapraszają na pokaz i wspólną zabawę z konkursami. Footbag to widowiskowy sport, polegający na odbijaniu małego woreczka. Wymaga ogromnej koordynacji i techniki, a w połączeniu z muzyką daje niesamowite show.

W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dwóch  newralgicznych grup społecznych, czyli młodzieży gimnazjalnej zagrożonej m.in. uzależnieniem środkami psychoaktywnymi oraz świdnickich seniorów – grupy, która często narażona jest  na wykluczenie społeczne ze względu na słaby stan zdrowia lub niepełnosprawność.

W tym tygodniu rozpoczęły się już warsztaty dla gimnazjalistów w zakresie skutków stosowania przemocy, jej rodzajów oraz sposobów jej przeciwdziałania. Prowadzą je doświadczeni psychoterapeuci, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Po zakończeniu warsztatów w klasach przeprowadzone zostaną prelekcje na temat przemocy rówieśniczej, a także o zagrożeniach zdrowia fizycznego i psychicznego w zakresie stosowana używek.

Dla seniorów organizowane będą spotkania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim uwrażliwienia na możliwe zagrożenia finansowe, jak i te dla zdrowia i życia. Pracownicy socjalni i dzielnicowi obejmą działaniami również tych seniorzy, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają w domach. W trakcie wspólnych wizyt będą przekazywać informacje oraz materiały edukacyjne.

Elementem projektu są także warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w celu wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zostaną przeprowadzone dwie edycje szkolenia: budowanie relacji dorosły-dziecko oraz wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi.

W ramach projektu opracowane zostaną informatory w których m.in. znajdą się informacje o miejscach nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego dostępnego w Świdnicy.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, Strażą Miejską w Świdnicy oraz Dziennym Domem „Senior-WIGOR”. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 38.150 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *