Radni po raz piąty

sesja

sesjaSformalizowaniem pomysłu zaproszenia do Świdnicy rodziny z ogarniętego wojną Donbasu we wschodniej Ukrainie, przystąpieniem Świdnicy do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz zatwierdzeniem planów Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Między innymi takimi zagadnieniami zajmą się świdniccy rajcy podczas piątych w tej kadencji obrad Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

Sformalizowaniem pomysłu zaproszenia do Świdnicy rodziny z ogarniętego wojną Donbasu we wschodniej Ukrainie, przystąpieniem Świdnicy do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz zatwierdzeniem planów Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Między innymi takimi zagadnieniami zajmą się świdniccy rajcy podczas piątych w tej kadencji obrad Rady Miejskiej w Świdnicy. sesja

Przewodniczący RM, Jan Dzięcielski zwołał radnych na piątek, 27 lutego na godzinę 11.00. Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku V sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2015 rok:
– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
– Komisji Oświaty
– Komisji Budżetu i Finansów
– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
6. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok- (zał. nr 1,
proj. V/12).
7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. V/: 1-11).
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.01.2015 r.
9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej:

V/1. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica.

V/2. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

V/3. W sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego.

V/4. W sprawie zmiany budżetu.

V/5. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy właściwego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy oraz określenia wysokości stawek zwrotu kosztów przejazdu.

V/6. W sprawie odwołania ze składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej.

V/7. W sprawie powołania do składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pana Jerzego Skoniecznego.

V/8. W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę.

V/9. W sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świdnica warunków do osiedlenia się na terenie Świdnicy rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

V/10. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

V/11. W sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

V/12. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *