Radni jutro będą obradować

sesja

15 projektów uchwał omówią świdniccy radni podczas kolejnej w tym roku, VIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, którą zaplanowano na piątek 29 maja. Będzie głównie o polityce mieszkaniowej, świdnickich zabytkach, ale nie zabraknie też zmian w budżecie, a nawet skargi na działalność prezydenta Świdnicy.

 

15 projektów uchwał omówią świdniccy radni podczas kolejnej w tym roku, VIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, którą zaplanowano na piątek 29 maja. Będzie głównie o polityce mieszkaniowej, świdnickich zabytkach, ale nie zabraknie też zmian w budżecie, a nawet skargi na działalność prezydenta Świdnicy.

Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego), a zakończy uroczystymi obchodami „25 Lat Samorządności”, które zaplanowano na godzinę 17.00 w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

Jak informuje rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska, w porządku obrad znalazły się m.in.: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich; wieloletni program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na lata 2012-2016 – ocena realizacji oraz propozycje zmian – nowe podejście do polityki zarządzania i gospodarowania mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mieszkaniowej.

Podczas sesji Rady Miejskiej radni tradycyjnie będą mogli przedstawić swoje interpelacje, zapytania oraz wnioski.

(BFG), fot. Wiktor Bąkiewicz

Wykaz projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję:

     
 

– w sprawie powołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy

 
 

– w sprawie odwołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy powołanych do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy

 
 

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów

 
 

– w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdów usuniętych z pasa drogowego jako pojazdy nieużytkowane

 
 

– w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie GMŚ

 
 

– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa

 
 

– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

 
 

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oswiecimskich

 
 

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

 
 

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia SPP w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnicy

 
 

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pawilonu handlowego położonego w Świdnicy przy ulicy Westerplatte

 
 

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Prezydenta Miasta Świdnicy

 
 

– w sprawie zmiany budżetu

 
 

– w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2015 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków.

 
 

– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *