Przyjąłeś uchodźcę – otrzymasz refundację

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 15 marca rozporządzeniem w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi Kancelaryjnej, w pokoju 1 a na parterze. Można je także pobrać ze strony internetowej urzędu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *