Przewoźnicy dostaną po kieszeni?

przewoznicy

przewoznicyCzy prywatni przewoźnicy zapłacą 20 razy więcej niż dotychczas za zatrzymywanie się na przystankach w Centrum Przesiadkowym w Świdnicy? Taką informację przekazali posłance Annie Zalewskiej przedstawiciele zainteresowanych firm. Podobno pochodzi ona od urzędników z magistratu. Rzeczniczka UM zaprzecza: To nieprawda.

Czy prywatni przewoźnicy zapłacą 20 razy więcej niż dotychczas za zatrzymywanie się na przystankach w Centrum Przesiadkowym w Świdnicy? Taką informację przekazali posłance Annie Zalewskiej przedstawiciele zainteresowanych firm. Podobno pochodzi ona od urzędników z magistratu. Rzeczniczka UM zaprzecza: To nieprawda.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu interesuje się tematem prywatnych przewoźników, którzy wobec przedłużającej się budowy Centrum Przesiadkowego chcą móc korzystać z przystanków przy placu Grunwaldzkim. Informację o drastycznym wzroście cen posłanka podała na początku tygodnia.

Do tej pory na przystanku na placu Grunwaldzkim każdy przewoźnik był zobowiązany do poniesienia opłaty z tytułu każdego zatrzymania, która wynosiła 5 groszy – w sumie 10 groszy, bo naliczało się ją zarówno za wjazd, jak i wyjazd z przystanku. W momencie uruchomienia Centrum Przesiadkowego przewoźnicy, którzy będą z niego korzystać, będą musieli się liczyć ze wzrostem przedmiotowej opłaty do kwoty 1 zł – w sumie 2 zł za każdy wjazd i wyjazd. Kwota ta wynika z ustawy, ponieważ Centrum będzie posiadać status dworca autobusowego. Nie ma wątpliwości, że znacząco odbije się to na cenie biletów. Przewoźnicy wskazują, ze suma opłat miesięcznych wzrośnie kilkukrotnie. Jeśli obecnie za użytkowanie wszystkich przystanków w Świdnicy wynosi ona ok. 700 zł, to po zmianach może to być ponad 2000 zł – tłumaczy Łukasz Apołenis ze świdnickiego biura poselskiego Anny Zalewskiej. przewoznicy

Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świdnicy uspokaja. – Na dzień dzisiejszy nie mamy uchwały Rady Miejskiej dotyczącej stawek za zatrzymanie się środka transportu na dworcu, więc nieprawdą jest, jak podała poseł Anna Zalewska, że stawki te wzrosną 20-krotnie.

Dzwonkowska wyjaśnia również meandry przepisów regulujących opłaty. Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustala stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica. Za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym ustalona jest opłata 0,05 zł. Zgodnie z przepisami ustawy opłaty te stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych oraz kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym mówi, iż opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane, a ich wysokość ustalana jest w drodze uchwały. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,05 zł za zatrzymanie się na przystanku komunikacyjnym i 1 zł za zatrzymanie się na dworcu.

Co z tego wynika? Teoretycznie korzystanie z Centrum Przesiadkowego rzeczywiście może być droższe. Może, ale nie musi. Decyzję podejmą radni. Kiedy? Nie wiadomo. Nie wiadomo też kiedy nastąpi otwarcie Centrum Przesiadkowego. Aktualnie mówi się o 31 lipca, ale terminy były już tyle razy zmieniane, że i do tej daty trzeba podchodzić z pewną rezerwą.

Drugie dno sprawy dotyczy będącej w fazie projektów komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prywatni przewoźnicy boją się, że nowy twór zmonopolizuje przewóz na trasie Świdnica-Świebodzice-Wałbrzych, a pojazdy aglomeracyjnej komunikacji będą mogły zatrzymywać się na przystankach niedostępnych dla prywatnych przewoźników. – Przedstawiciele 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji tego zadania, które poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi. Powołano kilkuosobowy zespół, który określi kierunki i priorytety działania. W zespole pracował będzie dyrektor Maciej Gleba. Nie ma jeszcze mowy o szczegółach – komentuje Magdalena Dzwonkowska.

(ram)

{fcomment{

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *