Przebudują dwa podwórka

Przebudowane mają zostać podwórka wewnątrz kwartałów ulic: Franciszkańska – Konopnicka – Grodzka oraz Grodzka – Kotlarska w Świdnicy. Miasto ogłosiło przetarg, a zainteresowane firmy mogą składać oferty do 27 kwietnia.  

W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę parkingów, chodników, placów zabaw, jak również nasadzenie zieleni – traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe instalacje elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody. Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty kamiennej (epitafium) w prześle muru przy ul. Franciszkańskiej.

Zastosowane zostaną elementy zielono – niebieskiej infrastruktury, poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone. Tereny po przebudowie będą miał charakter ciągów pieszo – jezdnych, placów oraz deptaków. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  oraz walorów estetycznych centrum miasta – obszaru objętego rewitalizacją – mówi Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 000 zł. Firmy swoje oferty mogą składać do 27 kwietnia. Planuje się, że prace  powinny zakończyć się w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *