Przebudowa drogi gminnej

Do końca czerwca br. planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową drogi gminnej w Boleścinie. Wymienione zostanie 500 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 do granic terenów zabudowanych  w kierunku Makowic. Nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem pojawi się również w rejonie osiedla, na fragmencie drogi prowadzącej w kierunku Krzyżowej.

Przebudowa drogi gminnej w Boleścinie obejmuje m.in.

 • frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wzmocnienie podbudowy,
 • wbudowanie nowych krawężników betonowych i obrzeży,
 • wykonanie nowych chodników z kostki betonowej,
 • regulacja urządzeń wod-kan.,
 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy kamiennej,
 • wykonanie przepustów betonowych,
 • profilowanie skarp i rowów,
 • wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i kratami ściekowymi,
 • wykonanie stabilizacji dowożonej,
 •  wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej.

Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Zadanie w całości realizowane jest z budżetu gminy Świdnica.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *