Projekty wspierające niepełnosprawnych

W Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdnicy realizowane są trzy projekty ukierunkowane na wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

psouu

– Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy, członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny, wolontariusze oraz przyjaciele mogli uczestniczyć w wielu szkoleniach, warsztatach edukacyjnych, imprezach kulturalnych   i sportowych. Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub z zaburzeniami psychicznymi są dla nas wyzwaniem. Chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, chcą i mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności. Dla naszych podopiecznych udział w takich aktywnościach jest doskonałą  terapią. Obcowanie  z kulturą, uczestnictwo w życiu społecznym miasta i regionu jest nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu, ale także doskonałą okazją do spotkania się ze swoimi niepełnosprawnymi jak i sprawnymi rówieśnikami – mówią pracownicy Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Świdnicy. Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną jest konieczna, ponieważ są one zagrożone wykluczeniem społecznym, a problemy z którymi borykają się na co dzień dezorganizują życie i funkcjonowanie  w społeczeństwie całej rodziny.- Żyjemy w jednym wspólnym świecie, wspólnym dla wszystkich, w świecie ludzi, którzy mają poczucie, że są ,, w porządku’’ tacy, jakim są i wszystkich innych z większymi szansami. Świat bez wyreżyserowanej tolerancji i integracji jest miejscem dla wszystkich obok siebie – mówią opiekunowie z Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdnicy.

W ramach  projektu ,, Z kulturą nam do twarzy’’ realizowanego od kwietnia do października,  odbyły się:

• prelekcje, warsztaty i szkolenia połączone z multimedialnym pokazem, których tematem przewodnim było upowszechnianie wiedzy  o historii i kulturze miasta i powiatu, pomnikach przyrody charakterystycznych dla  naszego regionu,

• wycieczki: spacer ulicami miasta oraz  zwiedzanie Kościoła Pokoju jako dziedzictwa kulturowego UNESCO w połączeniu z obchodami Wratislavia Cantas,

• konkurs plastyczny ,, Mój świat z perspektywy Regiony,  w którym żyję’’ skierowany do mieszkańców miasta i powiatu świdnickiego,

• Dni Otwarte,, Jesteśmy Razem ‘’ – gry i zabawy integracyjne, konkursy i zabawy edukacyjne związane tematycznie  z kulturą i historią naszego miasta i regionu,

• Koncerty w wykonaniu świdnickich grup wokalnych i instrumentalnych, miedzy innymi w wykonaniu młodzieży z MDK w Świdnicy

Szkolenia i prelekcje prowadzone były przez specjalistów, pracowników Nadleśnictwa Świdnica i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

W ramach projektu,, Niepełnosprawni – sportem i wiedzą po zdrowie’’ realizowanego od lutego do listopada, realizowano dwie formy:

1. Edukację prozdrowotną – szkolenia i warsztaty, gry i zabawy edukacyjne:

2. Aktywność fizyczną:

•  Nordic Wolking – zajęcia terenowe połączone z wykładem

• Joga –  ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające dla ciała i ducha, prowadzone przez naszą wolontariuszkę, instruktorkę jogi,

• Dni Otwarte ,, Bieg po zdrowie’’, konkurencje sportowe i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu,

3. Konkurs plastyczny dla beneficjentów projektu, pod hasłem,, Niepełnosprawni – sportem i wiedzą po zdrowie’’.

Beneficjentami tych dwóch projektów byli podopieczni naszych placówek : Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie naszego Stowarzyszenia, wolontariusze i przyjaciele.

W ramach realizacji zadania publicznego ,, XV Turniej sportowy- MY TEZ POTRAFIMY’’ zorganizowano:

1. Dni otwarte ,, Bieg po zdrowie – BIS’’- konkurencje sportowe i zabawy integracyjne połączone z piknikiem rodzinnym. Impreza zorganizowana była w  ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu pod hasłem  #BeActive dla  uczestników  zajęć  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy,  ich rodziców, wolontariuszy i przyjaciół Stowarzyszenia.

2. Turniej sportowy, w którym weźmie udział około 160 zawodników, w tym:

•  sportowcy OREW, ŚDS i WTZ  – placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy,

• sportowcy OREW i WTZ  – placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie,

• sportowcy z WTZ  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wałbrzychu

• sportowcy Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy

oraz wolontariusze z Gimnazjum nr 1,2,3 i 4 w Świdnicy i przyjaciele Stowarzyszenia.

Podejmowane działania zapewnią beneficjentom projektów:

• optymalne warunki poznawania i przyswajania wiedzy na temat zdrowia i jego promocji, stylu życia i organizacji czasu wolnego. Wiedza o samym sobie stanowi konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu,  w takim stopniu, aby każdy umiał ocenić stan swojego zdrowia i co najważniejsze posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia,

• poprawę ogólnego stanu zdrowia, a w konsekwencji funkcjonowania w społeczeństwie,

•  zachowanie postawy copingowej, bowiem człowiek prowadzący aktywny, zdrowy tryb życia odbierany jest przez innych jako człowiek sukcesu. Dzięki temu jest osobą atrakcyjną dla innych, posiadająca wielu przyjaciół, jest mu po prostu łatwiej żyć,

• integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną naszego miasta i gminy oraz przełamanie barier i  stereotypów dotyczących postrzegania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin przez społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *