Profilaktyka poprzez sport

Od listopada 2016 roku miasto Świdnica realizuje projekt pn. „Profilaktyka poprzez sport”. Jego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych. Jest to forma pozalekcyjnych, lekkoatletycznych zajęć sportowych, z uwzględnieniem gier i działań rekreacyjnych. W tym roku rozpoczęła się kolejna edycja tego projektu.

W publicznych szkołach podstawowych realizowanych będzie od 2 do 10 godzin zajęć tygodniowo, a objętych tą formą spędzania wolnego czasu zostanie ponad 260 uczniów – poinformowała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Głównym celem programu „Profilaktyka poprzez sport” jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program tworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej.

– Skuteczna profilaktyka uzależnień ma na celu uczenie młodych ludzi konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, nie poprzez używanie narkotyków i alkoholu czy też zachowania agresywne, ale przez kształcenie pro-zdrowotnych postaw już od najmłodszych lat. Naszym celem jest przedstawienie alternatywnych, atrakcyjnych dla młodzieży sposobów na spędzanie wolnego czasu. Tą alternatywną ma być sport, gdyż zauważalna jest coraz większa tendencja młodych ludzi, aby wolny czas spędzać na boisku, hali sportowej, czy też siłowni – mówi zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Zadanie sfinansowane będzie ze środków na profilaktykę przeciw uzależnieniom. Na jego realizację w bieżącym roku przeznaczono kwotę ponad 73 tys. zł.

Program powstał przy współpracy Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *