Prawie 67 mln zł na poprawę życia Dolnoślązaków

Niemal 3 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska otrzyma kompleksową pomoc w poprawie swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Projekty są warte blisko 67 mln zł, a większość to dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa dolnośląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Niedawno w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zakończyło się podpisywanie w sumie 40 umów na realizację projektów z zakresu tzw. aktywnej integracji. Przedsięwzięcia te zrealizuje aż 36 organizacji pozarządowych i instytucji. – Kwota 67 mln zł robi wrażenie, ale mnie najbardziej cieszy, że z pomocy będzie mogło skorzystać blisko 3.000 mieszkańców naszego województwa. A uczestnikami projektów będą osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mogą lub nie potrafią w pełni realizować się w sferze społecznej i zawodowej. Im właśnie chcemy w tym pomóc – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.  Michał Bobowiec,członek zarządu województwa dolnośląskiego – zapowiada, że w każdym z projektów Dolnoślązacy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”. – Sytuacja każdej osoby jest inna, dlatego chcemy, by wpierw zbadany został każdy przypadek. Od diagnozy będą zależały kolejne działania, ponieważ chcemy, by ta pomoc naprawdę była skuteczna. A pomóc możemy na wiele sposobów począwszy od udzielania porad psychologicznych, czy prawnych, przez treningi umiejętności społecznych, czyli odnalezienia się w codziennym życiu i pracy, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, po finansowe wsparcie dla pracodawcy, który chce zatrudnić Dolnoślązaka w trudnej sytuacji – dodaje wicemarszałek Bobowiec.

W ramach unijnej dotacji będą realizowane usługi wspierające integrację społeczną, w tym poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, coaching, opieka pracownika socjalnego, treningi i warsztaty kompetencji społecznych i życiowych (dotyczące np. radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji, spędzania wolnego czasu, motywacji, rozwiązywania konfliktów) oraz usługi aktywizacji zawodowej – uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych, a pracodawcy chcący zatrudnić uczestników projektu mogą liczyć na refundację wynagrodzenia pracownika oraz kosztów doposażenia miejsca pracy. Możliwe będzie również  skorzystanie z tzw. zatrudnienia wspieranego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnościami wdrożyć się w obowiązki pracownicze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, przy wsparciu trenera pracy. Ponadto powstaną dwie placówki wspierające aktywność społeczną, zawodową i zdrowotną osób z niepełnosprawnościami, i zostanie utworzone nowe Centrum Integracji Społecznej w powiecie lwóweckim, a w Żmigrodzie i Wrocławiu zwiększy się liczba miejsc w istniejącym Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej. Wsparcie w ramach projektów otrzymają także osoby z najbliższego otoczenia uczestników np. członkowie rodzin, w szczególności w postaci poradnictwa i asystenta rodziny.  – Dla osób, które na co dzień borykają się z różnymi przeciwnościami losu, ważna jest także możliwość skorzystania z tzw. wsparcia towarzyszącego – możliwe jest więc sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub wymagającym pomocy członkiem rodziny, zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu uczestnicy mogą skoncentrować się w pełni na istocie oferowanego wsparcia, co pozytywnie wpływa na efektywność naszych działań – stwierdza Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczył projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *