Prace na Jarzębinowej i Wrzosowej

Ulice Jarzębinowa i Wrzosowa w Świdnicy są w trakcie przebudowy. W pierwszej kolejności prace realizują gestorzy sieci.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło już sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową. Równocześnie prace modernizacyjne prowadziła także Polska Spółka Gazownictwa, która przebudowała sieć gazową. Firma Tauron zlikwiduje napowietrzną sieć energetyczną oraz w oparciu o porozumienie zawarte z miastem zrealizuje na własny koszt oświetlenie uliczne.  Wzdłuż ulicy Jarzębinowej postawione zostały już nowe lampy drogowe. Na całym jej odcinku ułożono również podbudowę jezdni. Trwają prace związane z ustawianiem krawężników, wykonaniem obrzeży i nawierzchni chodników.  Zgodnie z zawartą umową, termin zakończenia zadania to koniec września 2021 roku. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 260 tysięcy złotych. Wykonawcą prac jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które wybrane zostało w ramach przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *