Pozyskali środki na scalanie gruntów

W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej nastąpiło podpisanie umów scaleniowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Starostwami: Świdnickim, Wołowskim oraz Polkowickim.

W uroczystym podpisaniu umów wziął udział Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź wraz z Dyrektorami UMWD Pawłem Czyszczoniem i Grzegorzem Sudołem oraz przedstawiciele poszczególnych powiatów, a także przedstawiciele gmin na terenie których zostaną przeprowadzone prace scaleniowe, tj. Chocianów, Wołów- Burmistrz Dariusz Chmura, gm. Świdnica Wójt Teresa Mazurek oraz Jaworzyna Śląska Burmistrzowie Grzegorz Grzegorzewicz i Marek Zawisza.

Celem scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W ramach tego programu, zostaną wybudowane drogi do pól o nawierzchni asfaltowej, a także droga, która skomunikuje Czechy i Pasieczną. Zadanie to o wartości całkowitej 8 mln 50tys zł., pokryte w całości jest ze środków zewnętrznych, z czego 5,120 mln zł. stanowią środki refundowanych dotacji unijnych, natomiast pozostałą część przekazał Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Warto podkreślić, że jest to już trzecie scalenie gruntów, które przeprowadzone zostanie na terenie naszej gminy (zakończone w Milikowicach oraz trwające w Piotrowicach i części Pastuchowa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *