Pożegnali radnego

W sobotę, 13 marca na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy, pochowano radnego Alberta Gaszyńskiego. Zmarł nagle w wieku 77 lat.

Albert Gaszyński urodził się w 1944 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Po powrocie z emigracji wraz z całą rodziną od 1947 roku był mieszkańcem Świdnicy. Szkołę Podstawową nr 5 przy ulicy Folwarcznej ukończył w 1958 roku, a Szkołę Zawodową przy ulicy Kościelnej ukończył w 1961 roku. Pierwszą pracę zawodową, jako ślusarz, podjął w Świdnickiej Fabryce Wagonów, w której pracował do 1967 roku. W tym samym czasie ukończył Technikum Mechaniczne dla pracujących w Świdnicy i po ukończeniu tej szkoły podjął pracę w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych na okres blisko 30 lat – do 1994 roku, na stanowiskach od młodszego konstruktora do konstruktora specjalisty. Za pracę zawodową, w czasie której był autorem lub współautorem kilku rozwiązań „patentowych” i przemysłowych „wzorów użytkowych”, został doceniony i nagrodzony wyjazdami do prac nadzorczych przy montażu wirówek cukrowniczych na kilku zagranicznych Cukrowniach- w Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech. Po kilku latach pracy za granicami Polski, od 1976 roku i powrocie do macierzystego Zakładu w 1980 roku Albert Gaszyński był inicjatorem powstania oraz pierwszym społecznym Prezesem Spółdzielczego Zrzeszenia Pomocy w Budowie Domków Jednorodzinnych przy Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Dzięki tej inicjatywie zostało wybudowanych 16 domków w zabudowie szeregowej na dzisiejszym Osiedlu „Zwierzynieckim”.

Oprócz pracy zawodowej, Albert Gaszyński od najmłodszych lat chłopięcych związany był przez długie lata z Miejskim Klubem Sportowym „Polonia” Świdnica. Barwy tego klubu i naszego miasta reprezentował w zespołach piłkarskich począwszy od drużyn młodzików, kończąc na pierwszej drużynie seniorskiej, w której rolę „kapitana” drużyny pełnił w latach 1970-1974. W roku 1994 po zakończeniu pracy w ŚFUP, przez dwa lata prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie przyjął posadę Kierownika w MKS „Polonia” do spraw działalności gospodarczej i prowadzenia przy Klubie Zakładu Pracy Chronionej. W roku 1998 został wiceprezesem klubu, a w 2000 roku został powołany przez Walne Zgromadzenie na prezesa MKS „Polonia” Świdnica. Jeszcze przed podjęciem pracy w MKS „Polonia”, w roku 1995- roku jubileuszu 50-lecia tego Klubu, Albert Gaszyński napisał jego historię w postaci „Kroniki” całego minionego okresu. W roku 2015- na 70-lecie MKS-u, autor powyższej kroniki dopisał dalszą historię Klubu w formie książkowego „suplementu”.

Albert Gaszyński był otwarty, pracowity i bardzo zaangażowany w pracę na rzecz mieszkańców. W szeregi rady wstąpił niebawem po przyjęciu przez Sejm 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzającej rewolucyjne zmiany w stosunku do obowiązujących wcześniej przepisów, po zakończeniu funkcjonowania w Polsce rad narodowych. Był także Radnym Rady Miasta Świdnicy w ostatniej kadencji jeszcze przed „transformacją” w latach 1988-1990. W dniu 27 maja 1990 r. z listy Miejskiego Komitetu Obywatelskiego – Niezależne Forum Społeczne, spośród wystawionych 38 kandydatów ubiegających się o mandat, Albert Gaszyński został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Świdnicy I kadencji (l.1990-1994), w której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Przy dużym zaangażowaniu radnego Gaszyńskiego i odwadze całej Rady doprowadzono do „komunalizacji” mienia posowieckiego. Istotnym pomysłem tamtych lat przy współudziale Alberta Gaszyńskiego było powołanie i stworzenie wielu Spółdzielni Mieszkaniowych, tworzonych przez różne grupy mieszkańców, które we własnym zakresie i z własnych środków finansowych podjęły się remontów mocno zdewastowanej substancji, a następnie ich późniejsze zasiedlenie. Rozwiązanie takie pozwoliło w znacznym stopniu złagodzić „głód” mieszkaniowy.

W VII już kadencji (l.2014-2018), Albert Gaszyński był członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy i w pełni ponosił osobistą odpowiedzialność przed wyborcami za podejmowane decyzje. Radnym został również w kolejnej VIII kadencji.

Za całokształt działalności Pan Albert Gaszyński otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, z których do najważniejszych zaliczyć należy: „Złotą Odznakę Zasłużonego Metalowca”, „Złotą Odznakę OZPN Wałbrzych”, „Medal za Zasługi dla Województwa wałbrzyskiego”, „Srebrną Odznakę PZPN”, „Złoty Medal 80-lecia PZPN”- /jako jedyny świdniczanin/, „Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, „Złotą Odznakę za Zasługi dla Sportu”, „Wyróżnienie Prezydenta Miasta Świdnicy za Całokształt w Dziedzinie Kultury Fizycznej” oraz „Brązowy Krzyż Zasługi” w 2009 roku przyznany przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

opr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *