Powstanie nowe przedszkole

Jeszcze w tym roku w Bystrzycy Dolnej powstanie przedszkole. Nowa placówka mieścić się będzie w sąsiedztwie siedziby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Budynek nr 55 przeznaczony został do gruntownego remontu i termomodernizacji. 2 marca Rada Gminy Świdnica podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej.

Utworzenie Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej podyktowane jest potrzebą stworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Świdnica oraz brakiem wystarczającej liczby pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej dla klasy ósmej, co powoduje konieczność przeniesienia dotychczasowego oddziału przedszkolnego do innego obiektu. Ponadto planowany czas pracy przedszkola od godz. 6.00 do 16.30 umożliwi korzystanie z jego usług rodzicom pracującym, którzy dotychczas korzystali z opieki przedszkolnej poza terenem gminy lub z 5-godzinnej opieki oddziału przedszkolnego w SP Bystrzyca Górna. Trzyoddziałowe przedszkole zapewni miejsca dla 64 dzieci w wieku 3-6 lat. Powyższe uzasadnia również fakt, że od dnia 1 września 2017r. ustawowe prawo do opieki przedszkolnej nabyły również dzieci w wieku trzech lat – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Obecnie na terenie budynku trwają prace adaptacyjne i termomodernizacyjne.  Parter budynku zostanie całkowicie dostosowany, pod względem bezpieczeństwa i potrzeb, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Po zakończeniu inwestycji już od 1 września 2018 r. znajdą tam swoje miejsce trzy oddziały przedszkolne. Na wyższych kondygnacjach budynku zlokalizowane będą pomieszczenia administracyjno biurowe i przestrzeń ekspozycyjna, przeznaczona na prezentacje dorobku kulturowego poszczególnych sołectw z terenu naszej Gminy. Na zapleczu budynku zorganizowany zostanie zakątek malucha z niewielkim, lecz dobrze wyposażonym i bezpiecznym placem zabaw, zaś przed budynkiem powstanie parking.

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica na rok szkolny 2018/19.

Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające – organizowane w przypadku wolnych miejsc
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 01.03.2018

do 30.03.2018

 

od 16.05.2018

do 25.05.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

od 03.04.2018

do 12.04.2018

 

od 28.05.2018

do 08.06.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2018

do godz. 14.00

14.06.2018

do godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27.04.2018 r. do 22.06.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

07.05.2018

 

28.0

Rekrutacja do nowego przedszkola w Bystrzycy Dolnej prowadzona będzie przez Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 850 99 65 www.szkolabg.szkolnastrona.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *