Powstanie droga rowerowa

Do końca pierwszej połowy 2018 roku zostanie wybudowana droga rowerowa o długości 2350 m., łącząca istniejącą drogę rowerową na ul. T. Ząbka (pozostającą w zarządzie miasta Świdnicy) z miejscowościami: Zawiszów, Sulisławice oraz Wiśniowa.  Wartość wykonanych prac wyniesie 1,512 mln zł. Projekt w 85% zostanie współfinansowany ze środków RPO, pozostałą kwotę pokryje gmina Świdnica. 

W ramach prac zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • roboty ziemne,
  • odwodnienie drogi,
  • warstwy konstrukcyjne drogi,
  • nawierzchnie z kostki betonowej,
  • nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • elementy bezpieczeństwa,
  • oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej,
  • przebudowa i budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych.

Droga rowerowa na całej długości zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej. Szerokość wynosić będzie 2 metry. Przewidziano ruch dwukierunkowy dla rowerzystów. Droga rowerowa będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 m poza terenem zabudowanym oraz pasem z kostki betonowej o szerokości 1,0 m w terenie zabudowanym.

Budowa drogi jest pierwszym zadaniem w ramach projektu zmierzającym do ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Następnym etapem projektu będzie wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED w wybranych miejscowościach na terenie gminy Świdnica.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *