Powiat uchwalił budżet na 2016 rok

powiat

Stosunkiem głosów 17 za do 7 przeciwnych przyjęty zotał przez Radę Powiatu projekt uchwały budżetowej.

powiat

Naturalnie przeciwni byli radni opozycji – PiS-u i Wspólnoty Samorządowej.

Obecny kształt Uchwały Budżetowej na rok 2016  jest efektem dotychczasowej polityki zarządów Powiatu Świdnickiego, a także związany jest z planem postępowania naprawczego, który został wprowadzony w naszym powiecie. Oczywiście każdy z radnych życzyłby sobie, aby budżet wyglądał inaczej, jednak w chwili obecnej należy podejmować takie działania, które pozwolą nam na normalne funkcjonowanie, a także przyczynią się na redukcję zobowiązań finansowych – powiedział Krystian Werecki reprezentujący SLD.

W przedstawionym Wysokiej Radzie projekcie budżetu powiatu widać jak na dłoni problemy w zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkańców. Mając jednak świadomość, że wiele innych ważnych dziedzin jest niedostatecznie finansowanych, a jednocześnie, że zwiększanie planu wydatków może definitywnie „przewrócić” ten projekt, nie proponowaliśmy dużych modyfikacji. Niestety, nawet drobne korekty nie zostały uwzględnione przez zarząd… choćby te w kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zarząd w budżecie nie zapewnił bowiem w ogóle środków na budowę nowych czy remont starych chodników przy drogach powiatowych a statutowa Komisja Budżetu i Finansów w procedurze uchwalenia budżetu odrzuciła wniosek naszej radnej, który poparła cała Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Oprócz tego, że projekt budżetu nie uwzględnia wielu ewidentnych potrzeb, jego ogromną wadą jest fikcyjność jego zapisów. Tak np., w opinii naszego klubu, przeszacowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia czyniąc ponownie budżet nierealnym do zrealizowania – wyraził opinię z kolei Roman Etel, radny WS.

Budżet zakłada ponad 133 miliony złotych dochodów i ponad 122 mln zł wydatków. Nadwyżka wynosić ma ok. 11 mln zł.

Jakie wydatki planuje powiat w 2016 roku? Odpowiedź znajdziesz w poniedziałkowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”.

mm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *