Porządki nad Bystrzycą

Rozpoczęły się prace porządkowe nad brzegami rzeki Bystrzycy, co jest efektem niedawno podpisanego przez miasto porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Śmieci Bystrzyca 3

W celu wykonywania prac porządkowych RZGW, jako administrator rzeki, wyraziło zgodę na dysponowanie przez miasto gruntem będącym w ich zarządzie. Ustalono zasady współdziałania przy realizacji zadania, którego celem jest utrzymanie czystości oraz prawidłowego stanu technicznego rzeki Bystrzycy.

Wyłoniona w drodze zapytania ofertowego „Farma Miejska” dbać będzie o czystość brzegów rzeki do końca listopada br. Koszt tego zadania to 58 tys. zł.

Zgodnie z zatwierdzonym na miesiąc maj harmonogramem, zaczęto od usuwania samosiewów młodych drzew i krzewów oraz koszenia trawy i porostów, od mostu przy ul. Wodnej w kierunku ulicy Westerplatte, następnie w kierunku ulicy Wrocławskiej. Dwukrotnie w ciągu miesiąca teren ten zostanie także oczyszczony z odpadów komunalnych i innych nieczystości.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej odpowiedzialny będzie za wykonanie prac związanych z oczyszczaniem koryta rzeki Bystrzycy.

(UM Ś-ca)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *