„Pomóż mi”

Znak ten jest dyskretnym sygnałem, że dzieje się coś niedobrego i potrzebujemy pomocy. Nie jest skomplikowany i w każdej kulturze oznacza to samo, to wezwanie o pomoc zrozumiałe na całym świecie.

W ogrodzie Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach odbyło się spotkanie w sprawie kampanii edukacyjnej, promującej międzynarodowy znak Pomóż Mi. To prosty gest ręką, który osoba doznająca przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie, na stacji paliw, czy podczas Znak ten jest dyskretnym sygnałem, że dzieje się coś niedobrego i potrzebujemy pomocy. Nie jest skomplikowany i w każdej kulturze oznacza to samo, to wezwanie o pomoc zrozumiałe na całym świecie. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być nawet pokazany w oknie lub Internecie. rozmowy.

Spotkanie rozpoczął burmistrz miasta Paweł Ozga, który wyjaśnił, jaka jest idea realizowanej kampanii, Podkreślił, także jak istotne jest reagowanie na przemoc.  Następnie głos zabrał pomysłodawca akcji Maciej Więcek, który opowiedział, jak mocno  osoba doświadczająca przemocy jest bezradna i zastraszona oraz jak nasza pomoc może pomóc jej się ratować bez narażania na zemstę ze strony agresora. Zaprezentował także znak identyfikujący kampanię – otwartej dłoni, następnie złożonej w pięść ze schowanym do środka kciukiem, powinien znać go  każdy, tak aby w sposób bezpieczny dla siebie i potencjalnej ofiary przemocy móc w porę zareagować ratując jej zdrowie, a nawet życie. Jego wypowiedź uzupełniła Pełnomocnik ds. kobiet Justyna Gąsior, która wskazała, że tylko szeroka promocja znaku „Pomóż mi” m.in. w szkołach i na ulicach miasta przełoży się na zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu nas wszystkich na otaczającą rzeczywistość i nasz udział w ratowaniu innych. Rzeczniczka poinformowała także o zaplanowanym przygotowaniu filmu reklamującego akcję z udziałem wszystkich osób zaangażowanych w tą kampanię. Dyrektor OPS Robert Sysa i Komendant Straży Miejskiej Łukasz Gil opowiedzieli  o planowanych działaniach swoich instytucji oraz o tym, jak ważne jest zapobieganie zjawisku przemocy. Dyrektor Robert Sysa podkreślał, że kampania jest częścią szeregu działań wynikających z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy. Już dzisiaj na ulicach naszego miasta zawieszane są banery promujące akcję oraz plakaty. W zespole osób zaangażowanych w akcję jest także Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach Janusz Kozendra. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że akcja „Pomóż mi” pozwoli mieszkańcom Świebodzic i nie tylko poczuć się bezpieczniej i zmniejszy zjawisko przemocy wobec słabszych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *